ΥΠΟΠΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ NORMAN ATLANTIC. ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ;

by on 30 December 2014

Ύποπτα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση των επιβατών του NORMAN ATLANTIC. Βάσει ποιας νομοθεσίας θα κινηθούν, οι δικηγόροι ναυτικών ατυχημάτων; Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία; Σύμφωνα με την «Σύμβαση των Αθηνών» σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους του 1974; Σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση «Death On The High Seas Act» (“DOHSA”); Οι αποζημιώσεις για αυτούς που έχασαν την ζωή τους, σύμφωνα με την “DOHSA”, δηλώνει ρητά ότι γίνονται για εκείνους που σκοτώθηκαν σε ξένα χωρικά ύδατα ή διεθνή ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 3 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ρυμουλκήθηκε προς Αλβανία ή προς Ελλάδα το πλοίο; Το πλοίο θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, να έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει λόγω των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από τις ελληνικές αρχές; σε επικείμενη «διαπίστωση» των Ιταλικών εισαγγελικών αρχών; Αυτός ο ισχυρισμός, οδηγεί σε ποινικές και αστικές ευθύνες, έναντι των Ελληνικών αρχών; Η «επί ενοικίαση» από την ΑΝΕΚ, προβλέπει στο συμβόλαιο με τους Ιταλούς πλοιοκτήτες και όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές (αστικές, ποινικές) καλύψεις από την πλευρά της ΑΝΕΚ;

Συνεχίζεται…