ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ …

by on 6 June 2012

Σε υποβάθμιση των αξιολογήσεων του μακροπρόθεσμου χρέους και των καταθέσεων για έξι γερμανικούς τραπεζικούς ομίλους και μια γερμανική θυγατρική ξένου ομίλου, κατά μια βαθμίδα, προχώρησε η Moody’s. Επίσης, υποβάθμισε τις αξιολογήσεις του μακροπρόθεσμου χρέους και των καταθέσεων επτά θυγατρικών γερμανικών ομίλων


κατά τρεις βαθμίδες. Όπως επισημαίνει η Moody’s, οι υποβαθμίσεις έγιναν λόγω του αυξημένου κινδύνου περαιτέρω αναταράξεων λόγω της κρίσης της ευρωζώνης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα των τραπεζικών ομίλων να απορροφήσουν τις απώλειες. Ο διεθνής οίκος προχώρησε επίσης στην υποβάθμιση των αξιολογήσεων του χρέους και των καταθέσεων των τριών μεγαλύτερων αυστριακών τραπεζικών ομίλων από μια έως δυο βαθμίδες.  Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της Raiffeisen Bank International και της UniCredit Bank Austria υποβαθμίστηκαν κατά μια βαθμίδα, σε Α2 και Α3 αντίστοιχα, και της Erste Group Bank σε Α3. Οι υποβαθμίσεις των τριών αυτών τραπεζών αντανακλούν την ευπάθειά τους στις δυσμενείς λειτουργικές συνθήκες σε ορισμένες από τις κύριες αγορές τους στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών, καθώς και τον αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων από την συνεχιζόμενη κρίση στην ευρωζώνη.