ΤΡΥΦΩΝΑ ΤΡΑΒΑ ΣΤΟ 25% ΚΑΙ ΣΤΟ 18% ΤΟΝ Φ.Π.Α ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ! ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ…

by on 26 August 2016

Υστέρηση της τάξης του 2,2% ή 641 εκατ. ευρώ εμφάνισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών….

Συγκεκριμένα, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 3,55 δισ. ευρώ, , έναντι πλεονάσματος 3,712 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και στόχου για πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 832 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 840 εκατ. ευρώ το 2015 και στόχου για έλλειμμα 3,486 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε 27,998 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 641 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τέλος, ανήλθαν σε 28,830 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 3,295 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,951 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 401 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του  στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

    Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 127 εκατ. ευρώ ή 12,1%,

    Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 66 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

    ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ ή 21,2%,

    ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

    Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

    Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 244 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

    Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 241 εκατ. ευρώ ή 80,9%,

    Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 148 εκατ. ευρώ ή 164,0%,

    Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 13,7%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις παρακάτω κατηγορίες:

    Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

    Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

    ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 160 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

    ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

    Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 127 εκατ. ευρώ ή 43,4%,

    Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

    Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 46,5%,

    Τα  έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

    Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 87 εκατ. ευρώ, ή 61,2%

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,720 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 220 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,047 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.043 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά τον Ιούλιο του 2016, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,011 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 776 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.  Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,991 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 375 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως:

    στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ

    στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 55 εκατ. ευρώ

    στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 45 εκατ. ευρώ

    στο ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ

    στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 160 εκατ. ευρώ

    στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

    του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 295 εκατ. ευρώ

    των φόρων στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ

    του ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Ιουλίου 2016 ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (209 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Ιουλίου 2016 ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 401 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,125 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,395 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,003 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 609 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,705 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,834 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 55 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,431 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

naftemporiki