ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑ.

by on 24 November 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ ενέκρινε την τροποποίηση του χρονισμού της Κύριας Αγοράς με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα 25/11/2013. Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη χρονική επέκταση κατά τέσσερα (4) λεπτά της φάσης συγκέντρωσης εντολών κατά τη δημοπρασία κλεισίματος, η οποία θα ολοκληρώνεται πλέον μεταξύ 17:09 και 17:10 (RTP 1 λεπτού), αντί μεταξύ 17:05 και 17:06 (RTP 1 λεπτού) που τώρα ισχύει, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου της φάσης πραγματοποίησης συναλλαγών στην τιμή κλεισίματος (ATC) η οποία εξακολουθεί να λήγει στις 17:20.

Υ.Γ. Που σημαίνει ότι θα χειραγωγείται ακόμη καλύτερα η τιμή κλεισίματος. Είτε ανοδικά, είτε πτωτικά …