ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΠΑ: ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 8,4 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 65,3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΚΟΡΟΙΔΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙΑ…

by on 10 January 2020

Κάθε τρίμηνο, η Federal Deposit Insurance Corp απαιτεί από κάθε τράπεζα στις Η.Π.Α να υποβάλει λεπτομερείς αναφορές σχετικά με την οικονομική της κατάσταση. Αυτά τα δεδομένα είναι δημόσια.

Το σύνολο των τραπεζών ανέρχεται στις 5.785

Οι συνολικές καταθέσεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων ανέρχονται στα 11.5 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολ

Το συνολικό ποσό των δανείων, στεγαστικά δάνεια, δάνεια προς επιχειρήσεις, πιστωτικές κάρτες και άλλους τύπους δανεισμού ανέρχεται στα 8.4 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολ

Συνολικά προβληματικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει δάνεια 90 ημερών ή και περισσότερο καθυστερημένα, δάνεια που δεν συγκεντρώνουν πλέον τόκους στα βιβλία της τράπεζας

Το ποσό ανέρχεται στα 65.3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολ

Τα στοιχεία με ενημέρωση στις 30 Ιουνίου 2019

Αν έπαιρναν χαμπάρι οι Αμερικανοί πολίτες τι έχει συμβεί στην Ελλάδα…