Το παραλήρημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ενός “ψωνισμένου” και διχασμένου πασοκοδεξιούλη που θα γεννήσει και αναθρέψει νέες γενιές κακοποιών με βαρύ τίμημα που θα πληρώσει η ελληνική κοινωνία…

by on 5 December 2021

Του Νίκου Πάσχου

Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν λακκούβες που παραμένουν λακκούβες για 30 και βάλε χρόνια.

Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου το νερό γίνεται νεράκι γιατί πήγαν οι Αθηναίοι στα εξοχικά τους και επιπλέον ήρθαν και πολλοί τουρίστες.

Σε αυτή τη χώρα οι πολύωρες διακοπές ρεύματος που είναι περισσότερες απ΄οτι ήταν αυτές στο Ιράκ όταν το βομβάρδιζαν επειδή έβρεξε πολύ ή φύσηξε πολύ.

Σε αυτή τη χώρα συναντάς χιλιάδες πράγματα που παραμένουν στα ίδια χάλια τα τελευταία 50 χρόνια και βάλε και θα παραμείνουν για τα επόμενα 50, 100 και βάλε.

Σε αυτή τη χώρα εισέρρευσαν τρις ευρώ από τα Μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ μεσπα ότι άλλο θες. Όλα φαγώθηκαν έγιναν πετσετάκια με τις υποδομές να βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από αυτή που ήταν πριν το 80 αφού δεν συντηρήθηκαν ποτέ !

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT) από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2020. Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 5.111 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Αυτοί που είναι άνω των 74 ετών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ

Στα 10 εκ χονδρικά του πληθυσμού το δείγμα είναι 5.111 ιδιωτικά νοικοκυριά !!!

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ πάσχει – μπάζει από παντού !

Ας δεχτούμε όμως ότι έτσι είναι και ας δούμε τα στοιχεία της επίσημης έρευνας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 80,4%). Σε σύγκριση με το 2010 καταγράφεται αύξηση 73,3% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία (Γράφημα 1, Παράρτημα – Πίνακας 1). Στο Γράφημα 2 απεικονίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1).

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• 8 στους 10 (78,1%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το Α’ τρίμηνο του 2020. Καταγράφηκε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το 2019. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται τα ποσοστά που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου από τον πληθυσμό 16-74 ετών, από το 2002 που ξεκίνησε η έρευνα, μέχρι σήμερα (Παράρτημα – Πίνακας 1).

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η βασικότερη δραστηριότητα για τους 9 στους 10 (88,9%) ηλικίας 16-74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2020. Με φθίνουσα σειρά, οι δραστηριότητες που διενεργούνται παρουσιάζονται στο Παράρτημα – Πίνακας 2. Στα Γραφήματα 5α και 5β παρουσιάζονται οι λόγοι που καταγράφουν μεγαλύτερη αύξηση, σε σύγκριση με το 2018 και το 2019, αντίστοιχα

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την πραγματοποίηση, μέσω διαδικτύου, δραστηριοτήτων εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Στο Γράφημα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά για τους χρήστες του διαδικτύου, το Α΄ τρίμηνο των ετών 2019 και 2020, αντίστοιχα. Αύξηση καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο του 2020 για όλες, σχεδόν, τις δραστηριότητες εκμάθησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1 στους 2 (52,9%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, για προσωπικούς λόγους (Παράρτημα – Πίνακας 1).

Αύξηση 1,5% καταγράφηκε στο ποσοστό του πληθυσμού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε σύγκριση με την περίοδο Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019. Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.). Ειδικότερα, για όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. φορολογική δήλωση) μέσω διαδικτύου, ενώ είχαν να υποβάλουν, καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν.

Το 95,5% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων έγινε, για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα,

όπως φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο κ.λπ.,

το 11,3% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 1,1% ότι ανησυχούν για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Το Γράφημα 11, που ακολουθεί, παρουσιάζει τις διαδικασίες ταυτοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν, το Α’ τρίμηνο του 2018 (έτος κατά το οποίο είχαν, πιο πρόσφατα, συλλεγεί οι εν λόγω πληροφορίες) και το Α’ τρίμηνο του 2020.

Ο τελευταίος πίνακας είναι το κλειδί για τον θησαυρό !

Με όλα τα παραπάνω στοιχεία καταλαβαίνει και ο πιο αδαής ότι ποσοστό – μεσοσταθμικά – 20% δεν έχει ούτε καν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι άνω των 74 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ !

Προσέξτε

Στα ποσοστά της έρευνας που δεχόμαστε από το σύνολο αυτών προκύπτει ότι στις διαδικασίες χρήσης κωδικών, χρήση κλειδιών κ.τ.λ το ποσοστό πέφτει ακόμα και στο 1,4% !!!!!

Με αυτά τα δεδομένα χώρας ήρθε ο “ψωνισμένος” και διχασμένος πασοκοδεξιούλης να μας πουλήσει… καθρεφτάκια !

Διαβάζω

Έρχεται ταυτότητα στα κινητά τηλέφωνα

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση του wallet στα κινητά μας τηλέφωνα με την προσθήκη της προσωπικής μας ταυτότητας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Τα Νέα”.

Όπως δήλωσε θα προστεθούν και υπηρεσίες όπως το δίπλωμα οδήγησης και το βιβλιάριο υγείας.

Αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Όπως τόνισε ο υπουργός η Ελλάδα είδε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές υναλλαγές καθώς από τα 8,8 εκατ. συναλλαγών του 2018 περάσαμε στα 34 εκατ. το 2019. Πέρυσι ξεπεράσαμε τα 94 εκατ. και φέτος αναμένεται να καταγράψουμε περισσότερες από 300 εκατομμύρια, πρόσθσε.

“Η αύξηση αυτή είναι εκθετική και οφείλεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υλοποιήσαμε στο περιβάλλον του gov.gr, αλλά και στην ανταπόκριση των πολιτών, οι οποίοι τις έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους”, είπε ακόμη.

Ταυτότητα στα κινητά, ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας και δίπλωμα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πως το επόμενο βήμα στο θέμα της ταυτοποίησης έχει να κάνει με το να αξιοποιήσουμε περαιτέρω το wallet στα κινητά μας τηλέφωνα.

Εκεί, όπως είπε, θα πρέπει να προστεθούν υπηρεσίες όπως το δίπλωμα οδήγησης -κάτι που ήδη αναπτύσσεται μαζί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- αλλά και η προσωπική μας ταυτότητα. 

“Όταν ο διαγωνισμός των νέων ταυτοτήτων ολοκληρωθεί, θα μπορούμε να λέμε ότι η ταυτότητά μας θα έχει περάσει πλήρως και στο κινητό μας, καθώς θα έχει διαμορφωθεί η πληρέστερη εφαρμογή αυθεντικοποίησης για όλες τις υπηρεσίες του κράτους”, πρόσθεσε ακόμη ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρρακάκης τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 όλα τα παιδιά θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας, ενώ “τον Ιανουάριο, ξεκινάμε τη χορήγηση 656.500 ψηφιακών υπογραφών σε επαγγελματίες, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δημοσίους υπαλλήλους, σε πολίτες που θα το ζητήσουν”

Στη χώρα όπου κάθε μέρα ληστεύεται και δολοφονείται ένας παππούς, μια γιαγιά για ένα 50αρικο, σπρώχνεις με ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟ μια κοινωνία να τα έχει όλα στο κινητό του.

Πλέον περνάμε στην αναβάθμιση του εγκλήματος και πάμε στα ψηφιακά εγκλήματα και μάλιστα με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι αφού το ψηφιακό αποτύπωμα δεν θα είναι δικό τους !

Απαγωγές η μια πίσω από την άλλη. Θα μεταβιβάζονται περιουσίες ολόκληρες σε λιγότερο από 24 ώρες !

Οι συμμορίες εξοπλίζονται πλέον με σαικο χακεράδες πιτσιρικάδες καβλωμένους ! Να τα κάνουν τι τα καλασνίκοφ ;

Μπορεί να απαριθμήσω δεκάδες εγκλήματα που θα φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός !

Και βέβαια κάποιος θα πει ότι είναι απαραίτητες αυτές οι αλλαγές γιατί θα χάσουμε το τρένο !

Σαφώς και εγώ μαζί τους. Αφού πρώτα όμως έχεις τις απαραίτητες υποδομές ως χώρα και την κοινωνία έτοιμη να δεχτεί την μεταβίβαση με αργά και σταθερά βήματα !

Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ ο σύντεκνος είχε όνειρο να μας κάνει Σουηδία και Σουηδούς.

Όταν ο ένας σύντεκνος μάζεψε τον άλλο σύντεκνο και τον έκανε δεξιούλη, το όνειρο του έγινε πραγματικότητα !

Αλίμονο στους μαύρους που πανηγυρίζουν με τα καθρεφτάκια !

Συνεχίζεται