ΤΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΕΙΝΑΙ 0,284% !!!! ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΓΔΥΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ…

by on 30 January 2020

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (31.12.2018) ζημίες ΜΟΝΟ 4.294.619,61 ευρώ.

Σύνολο υποχρεώσεων ΜΟΝΟ 4.892.674,32 ευρώ.

Η «Total Hellas Α.Ε.», ιδρύθηκε στις 18/05/1984. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι.

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν € 2.400.000

Δεν υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια της

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 0,284%.

Αλληλεγγύη στους κακόμοιρους γάλλους που γδύνουν οι έλληνες τραπεζίτες…