ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ …

by on 7 June 2013

Όλο το κόλπο με το Aλουμίνιο. Ποιοι, πως και πότε.  

Good morning Vangelis …

Επιστολή αναγνώστη.