ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΤΑ GUERNSEY, ΤΑ “ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ” ΤΗΣ LARGO ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 1 ΔΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΨΙΛΑ, ΤΗΣ WIND … HELLAS !!!

by on 17 November 2014

Του Νίκου Πάσχου

Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. εμφανίζει συνολικό δανεισμό για την χρήση του 2012, 1.027.315.000 ευρώ. Για την ίδια χρήση η ζημιές ανέρχονται στα 166.923.000 ευρώ (2011: – 261.255.000 ευρώ) με την καθαρή θέση της εταιρίας χαμηλότερη του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου(*).

Η μετοχική σύνθεση της WIND έχει ως εξής:

Μοναδικός μέτοχος εμφανίζεται η LARGO LIMITED με έδρα τα GUERNSEY στα BRITISH VIRGIN ISLANDS.

Η ίδια όμως (LARGO) είναι μέτοχος (100%) της LARGO INTERMEDIARY HOLDINGS LIMITED με έδρα τα GUERNSEY στα BRITISH VIRGIN ISLANDS.

H παραπάνω HOLDING κατέχει το 100% της CRYSTAL ALMOND SARL , που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Λουξεμβούργο.

Η παραπάνω (CRYSTAL ALMOND SARL)  κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της WIND

Είδες αδελφούλη πως ξεκινάς από την Κηφισίας και καταλήγεις στο Λουξεμβούργο … μέσω GUERNSEY;

Προσέξτε τώρα το μεγάλο μυστικό (για του μυημένους, Lobbystaρααααααααααδες μου). 

Οι μετοχές της LARGO LIMITED είναι ευρείας διασποράς !!! 

Δεν υφίσταται έτσι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που να «εντοπίζεται»

Το ρεζουμέ για να συνεχίσουμε.

Ελληνικότατη η WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A που σηκώνει δάνεια (όλων των ειδών) από τις ελληνικές τράπεζες. Οι μέτοχοι όμως της ελληνικής WIND ποιοι είναι; Ένας ψαράς από τα    BRITISH VIRGIN ISLANDS;

Η συμμετοχή στην Forthnet

Την 5.12.2013 η WIND απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου στη Forthnet που ανήκουν στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Zesmero Limited και αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,04% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet  Η απόκτηση αυτών των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου καταργεί το αντίστοιχο δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) της WIND και το αντίστοιχο δικαίωμα πώλησης (put option) της Zesmero επί των ιδίων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που συμφωνήθηκαν μεταξύ της WIND και της Zesmero με την συμφωνία που υπεγράφη στις 18.07.2013. Η απόκτηση αυτών των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 27.11.2013 απόκτησης από τη WIND μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 5,22% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet. Αποτέλεσμα της παραπάνω αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που η WIND κατέχει στη Forthnet ανέρχεται σε 32,26% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet. Η ως άνω απόκτηση επήλθε συνεπεία της από 4.12.2013 συμφωνίας της WIND με τη Zesmero να αγοράσει η πρώτη τις 3.503.073 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στη Forthnet που κατείχε η Zesmero και αποτελούσαν αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) της WIND και, σαν αποτέλεσμα, το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (calloption) καταργήθηκε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η εταιρεία Forthnet Α.Ε. κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη Zesmero Ltd. μέσω της Εταιρείας για τη δημοσιοποίηση διευκρινίσεων και πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο της από 25.07.2013 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Με την από 26.07.2013 απαντητική επιστολή της Zesmero Ltd., μετόχου της Εταιρείας, προς την ΕΚ μέσω της Εταιρείας, η Zesmero Ltd. απάντησε ως ακολούθως: «το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας από τη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. («WIND») αφορά συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Zesmero Ltd και της WIND, οι όροι της οποίας είναι εμπιστευτικοί και μη δημοσιοποιήσιμοι.

Προσέξτε. Στην ανακοίνωση που προέβη η Forthnet κάρφωσε ανοιχτά την ίδια την Ε.Κ. Ο Μποτόπουλος ΔΕΝ ρώτησε την Zesmero Ltd, αλλά την Forthnet. Ξέρετε γιατί;

CASE FOTOS PITTADJIS – ZESMERO LTD

H εταιρεία Fine Life  Group LTD, απέκτησε το 27,04% της Forthnet, μετά την πώληση του μεριδίου που κατείχε η ολλανδική Delta Lloyd N.V. Η εταιρεία Fine Life Group LTD ανήκει στον Foto Pittadji (Φώτο Πιττάτζη) και θα ελέγχει το ποσοστό στην ελληνική εταιρεία μέσω της Cyrte Investments GPI B.V. Η Fine Life Group παρέχει νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία και Ελλάδα.

Η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI με την από 22/7/2013 σχετική γνωστοποίησή της, την οποία υπέβαλε για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών FINE LIFE LIMASSOL LTD, FINE LIFE SERVICES LTD και ZESMERO LIMITED, ενημέρωσε τη Forthnet ότι τη 17η/7/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα

Επιπλέον, η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD και

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που απέκτησε η ZESMERO LIMITED για πρώτη φορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet υπερβαίνει το όριο του 25% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet

Ο Fotos Pittadjis, με την από 22/7/2013 σχετική γνωστοποίησή του, ενημέρωσε τη Forthnet ότι τη 17η/7/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD,

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD και

δ) ο ίδιος απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχων κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI.

Η ZESMERO LTD λοιπόν είναι ο Φώτο Πιττάτζη, που είναι δικηγορικό γραφείο. Ο Πιττάτζης είναι «μπροστινός»(**). Αν η Ε.Κ. απεύθυνε το ερώτημα στην ZESMERO δλδ στον Πιττάτζης τότε θα ήταν υποχρεωμένος να δώσει λεπτομέρειες. Απευθυνόμενη στην Forthnet, ήταν λογικό να εμφανιστούν, οι όροι εμπιστευτικοί και μη δημοσιοποιήσιμοι. Μποτόπουλε 100 η αλεπού, 110 το αλεπουδάκι; Lobbystαραδες μουυυυυ.

(*) Μετά από έκτακτη γενική συνέλευση στην WIND HELLAS ελήφθη απόφαση για Α.Μ.Κ με καταβολή μετρητών 200 εκατομμυρίων από τους μετόχους.

Δηλαδή; Ο ψαράς από τα BRITISH VIRGIN ISLANDS;

Ποιος αδελφούλη; 

(**) Ποιανού;

To be continued……