Το λουκέτο στην ρωσική Olympus Bank (Συνεταιριστική Τράπεζας Δράμας – dramabank) έβαλε η Ε.Κ.Τ και όχι η ΤτΕ !

by on 6 February 2023
Μοντέρνες…. Γλάστρες

την από 04.02.2023 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB-SSM2023-GR-1) για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013

Συνεχίζεται