ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

by on 11 September 2019

Κατά εφαρμογή της ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση μετοχών που κατέχει στα ΕΛΠΕ.

Θα πρέπει να γνωστοποιήσει το χρονικό διάστημα της συναλλαγής καθώς και τον τρόπο διάθεσης (ιδιωτική τοποθέτηση κ.τ.λ)

Επίσης θα πρέπει να παρθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αυτό προβλέπεται σε όλο τον πλανήτη καθώς και στην Ελλάδα.

Συνεχίζεται