ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ IMF ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ….

by on 29 September 2015

Η κινέζικη παροιμία «μια εικόνα χίλιες λέξεις» σαν καλύτερο παράδειγμα δεν μπορούσε παρά να έχει το παρακάτω διάγραμμα που αποτυπώνει το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος σε σχέση με τις ετήσιες προβλέψεις του IMF.

Οι προβλέψεις για τα έτη 2010, 2011 και 2012 έχουν πέσει εντελώς έξω. Για τα έτη 2013, 2014 και 2015 η πρόβλεψη του IMF για την μεταβολή του ΑΕΠ είναι ή ίδια και τις τρεις χρονιές, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του ΑΕΠ από  τα τέλη του 2013 έως τα μέσα του 2014 αλλά από τότε και πάλι το ΑΕΠ άρχισε να παρουσιάζει πτώση.

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτυχία για ένα οικονομικό οργανισμό του μεγέθους του IMF, από αυτή της πρόβλεψης της αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Με τα μνημόνια  η τρόικα ελέγχει πλήρως την ελληνική οικονομία και θεωρητικά εφαρμόζονται για να επιτευχτεί η πολυπόθητη ανάπτυξη.

Αν η εφαρμογή των  δύο προηγούμενων μνημονίων  προκάλεσαν τόσο μεγάλη  καταστροφή, γιατί το τρίτο να αποτελέσει εξαίρεση;

Μήπως το IMF και η τρόικα γνώριζαν επακριβώς τι πρόκειται να προκαλέσουν τα μνημόνια, αφού υπήρχε η τεχνογνωσία από την εφαρμογή τους σε άλλες χώρες και απλώς παρείχαν πλαστές προβλέψεις για να συνεχιστεί η στο διηνεκές εφαρμογή τους;

Greece’s Real GDP: Comparison of the real evolution(a) with the IMF(b) forecasts

 

Actual evolution from 2005 until first quarter 2015 and comparison with the IMF spring forecasts from 2010 to 2015.

  1. a) Actual GDP; 2005 – 2013, yearly data; quarterly data starting first quarter 2014. Status: May 2015.
  2. b) Respective spring forecasts.

Sources: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010 to April 2015;

Eurostat, Database, Economy and Finance, National Accounts (ESA 2010), Quarterly Accounts, Main GDP aggregates; same institution, Press release 84/2015, Flash estimate for the first quarter of 2015, 13 May 2015.