ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ 193 ΧΩΡΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΔΙΣ ΔΟΛ ΣΤΟ 8ΜΗΝΟ

by on 22 September 2020

Τουρκία: Πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές αξίας 5 δισεκατομμυρρίων 535 εκατομμυρρίων 46 χιλιάδων δολαρίων τους πρώτους 8 μήνες του έτους στον τομέα της βιομηχανίας εφοδιασμού αυτοκινήτων

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές προς 193 χώρες προς ελεύθερες ζώνες και αυτόνομες περιοχές.

Τα περισσότερα προϊόντα στάλθηκαν στη Γερμανία στις πωλήσεις ανταλλακτικών, τα οποία έχουν μερίδιο 38% στις συνολικές εξαγωγές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις προϊόντων 1 δισεκατομμυρίων 214 εκατομμυρίων 249 χιλιάδων δολαρίων προς αυτήν τη χώρα.  Η Γερμανία είχε μερίδιο 21,93% στις εξαγωγές ανταλλακτικών του κλάδου.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εφοδιασμού αυτοκινήτων πραγματοποίησαν πωλήσεις 311 εκατομμυρίων 678 χιλιάδων δολαρίων την ίδια περίοδο προς την Ιταλία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 307 εκατομμύρια 232 χιλιάδες δολάρια.