ΤΟΝ 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ …

by on 31 July 2013
Tου “Αλιέως”
Τα πεπραγμένα του ΤΧΣ, που καλώς ή κακώς, έχει απασχολήσει αρνητικά την κοινή γνώμη παρά θετικά. Είτε με τις προκλητικές αμοιβές στα μέλη του δ.σ., τις αμφιλεγόμενες πρακτικές του προιστάμενου υπουργείου των Οικονομικών είτε με την…. αποτελεσματικότητα του σε θέματα άσκησης τραπεζικής πολιτικής. Ο lobbystas ανεβάζει τα σχετικά δελτία τύπου με την σημείωση, πως πρόσφατα ο Γ. Στουρνάρας φρόντισε να περάσει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της ξεκάθαρης στήριξης του προς την επικεφαλής του Ταμείου, Αναστασία Σακελλαρίου. Το γεύμα του τσάρου της Οικονομίας με την σιδηρά κυρία του ΤΧΣ στη Μεγάλη Βρεταννία φέρεται να πέρασε τα μηνύματα, που έπρεπε προς κάθε κατεύθυνση.

   

Απολογισμός Δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το πρώτο εξάμηνο του 2013


 Tο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε τον εξαμηνιαίο απολογισμό δραστηριοτήτων του, ο οποίος καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013.


Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού είναι τα εξής:


1.      Επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), εντός του χρονοδιαγράμματος. Η τελική συνεισφορά του ΤΧΣ ήταν ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 24.998 εκ. Ευρώ, ενώ η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων τραπεζών ήταν 28.595 εκ. Ευρώ. Η άνω του 10% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τρεις τράπεζες και η υπέρ το άρτιο αποτίμηση των ομολόγων ΕΤΧΣ  τα οποία δόθηκαν στις τράπεζες, είχαν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη χρήση των δεσμευμένων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο πόρων του ΕΤΧΣ, κατά 3.597 εκ. Ευρώ.

2.      Υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreements – RFAs) μεταξύ του ΤΧΣ και των τραπεζών  που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.  Το Πλαίσιο Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε τράπεζας και του Ταμείου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Διακυβέρνηση της κάθε Τράπεζας και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

3.      Θέματα συστημικών τραπεζών:

§         Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): Απόκτηση του υγιούς τμήματος της FBB με κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της υπό εκκαθάριση τράπεζας FBB από το ΤΧΣ.

§         Τράπεζα Πειραιώς: Απόκτηση των δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς με  κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από το ΤΧΣ. Επίσης το Ταμείο έδωσε τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της  Millennium Bank, την οποία ανακεφαλαιοποίησε η μητρική της τράπεζα BCP.

§         Alpha Bank: Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank μετά την κεφαλαιακή της ενίσχυση από την Credit Agricole και απορρόφησή της στη συνέχεια.

§         Eurobank: Το ΤΧΣ απέκτησε πλήρη δικαιώματα ψήφου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Το ΤΧΣ ενέκρινε συμφωνία της Eurobank με τη Fairfax Financial Holdings βάσει της οποίας η τελευταία θα καλύψει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων  Eurobank Properties.

4.      Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα:

§         Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ): Το ΤΧΣ κατέβαλε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ΝΤΤ και, κάλυψε τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά ορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης το ΤΧΣ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατέληξε σε συμφωνία με τη Eurobank για την πώληση του ΝΤΤ σε αυτή. Η πώληση θα ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

§         Νέα Proton Bank: To TΧΣ μετά από διαγωνιστική διαδικασία αποφάσισε την πώληση της Nέας Proton Bank στην Eurobank. To ΤΧΣ δεσμεύτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει την τράπεζα πριν την ολοκλήρωση της πώλησης. 

5.      Το ΤΧΣ έλαβε από το ΕΤΧΣ στις 31/5/2013 ομόλογα ονομαστικής αξίας 7,2 δισ Ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου ανήλθε στα 49,7 δισ Ευρώ.

Την πλήρη Εξαμηνιαία Έκθεση μπορείτε να τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: «Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013