ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΚΟ ;

by on 2 April 2019

Μεγάλα ερωτηματικά δημιουργήθηκαν μετά την χθεσινή  ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil…

Μέχρι και χθες ο «Τζιγγερ» – Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – ήταν αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος στο Δ.σ της Motor Oil. Μετά και από την χθεσινή ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου πλέον ο «Τζιγγερ» παραμένει αντιπρόεδρος αλλά ως μη εκτελεστικό μέλος !

Σύμφωνα με τον νόμο (3086/2002 –  Άρθρο 3 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)….

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων….. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση…..

Ουσιαστικά παύεται από την καθημερινή του ενασχόληση με την διοίκηση της εταιρίας.

Το θέμα έχει ουρά η οποία θα διαφανεί στο κοντινό μέλλον.        

Θα «κατέβει» και ο «Τζιγγερ» στη «πολιτική» ;

Θα ασχοληθεί μόνο με «άρτον και θεάματα» βλεπε Alpha TV ;

Συνεχίζεται

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Μαρτίου 2019 ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Εκτελεστικό Μέλος

Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς – Εκτελεστικό Μέλος

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Θ. Θεοχάρης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.

Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που προγραμματίζεται για τις 5 Ιουνίου 2019.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 1 Απριλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ