ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ EUROBANK ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ …

by on 9 April 2012
Η EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Burgan Bank για την πώληση του μεριδίου της στην τουρκική θυγατρική της Eurobank Tekfen. Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν την πώληση στην Burgan του 99,3% της Eurobank Tekfen από τη Eurobank EFG και τον όμιλο Tekfen, έναντι TRY 641 εκατ. σε μετρητά (273 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2012, κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.