ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ …

by on 26 May 2011
Η Fitch υποβάθμισε και τοποθέτησε σε Rating Watch Negative καλυμμένες ομολογίες των Alpha Bank, Eurobank EFG, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Παράλληλα έθεσε σε Rating Watch Negative καλυμμένες ομολογίες της MPB.

Αναλυτικά Υποβάθμισε σε ΒΒΒ από Α- και τοποθέτησε σε RWN καλυμμένες ομολογίες της Alpha Bank και της Eurobank EFG.

– Υποβάθμισε από ΒΒΒ+ σε ΒΒ+  καλυμμένες ομολογίες (Πρόγραμμα Ι) της Εθνικής Τράπεζας

– Υποβάθμισε από Α- σε ΒΒΒ και τοποθέτησε σε RWN καλυμμένες ομολογίες (Πρόγραμμα ΙΙ) της Εθνικής Τράπεζας και καλυμμένες ομολογίες της Τράπεζας Πειραιώς