ΤΑ ΕΛΤΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9.11.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Τ ?

by on 15 September 2017

Τα ΕΛΤΑ διέθεταν το 10% της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ήτοι σε ευρώ 28,4 δις με μέση τιμή 10ετίας πριν την αναστολή της μετοχής από το ΧΑ (μονομερής απόφαση ΣαμαροΒενιζελοΣτουρνάρα 2012), και σημερινής αξίας 0,00 € (BAD BANK ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ). 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Τα ΕΛΤΑ θα συμμετάσχουν στις αγωγές που έχουν κατατεθεί και κατατίθενται μέχρι 9.11.2017 από το Δικηγορικό γραφείο Kyros, αναζητώντας ευθύνες επί παντός υπευθύνου – ανευθύνου και αποζημίωση για την καταστροφή των μετόχων (στους οποίους δεν δόθηκε καν η δυνατότητα σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης για ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ΤΤ) ;

Σχόλιο αναγνώστη στο capital

«ΕΛΤΑ: Τα μεγέθη χρεοκοπίας, η εθελουσία και το σχέδιο εξυγίανσης»