ΣΦΥΡΙΞΕ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ ΓΙΑ 3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΑΧΑΪΚΗ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΒΑΡΕΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙ. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ;

by on 19 March 2012

Τι έχουν να δηλώσουν τώρα αυτοί που έλεγαν στους έλληνες να μην σηκώσουν της καταθέσεις τους;


Στην ανάκληση των αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, θέτοντάς τις σε ειδική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, “η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε


αναγκαία την υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε., Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε. στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4021/2011, αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των εν λόγω τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που θα αποκαθιστούσαν τη βιωσιμότητά τους.  Οι άδειες των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ανακλήθηκαν και οι τράπεζες αυτές τίθενται σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίστηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννίκος, Δημήτριος Πετράκογλου και Μιχαήλ Ανδριώτης, αντίστοιχα.  Σύμφωνα με το άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007 θα διενεργηθεί άμεσα η προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία για την εύρεση αναδόχου των καταθέσεων και τη μεταφορά τους σε άλλη τράπεζα. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εμπορικές τράπεζες με παρουσία στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος”.