ΣΤΟ ΣΤΕ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ …

by on 20 April 2012

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 103 φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες προμήθειας υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και ζητούν να ακυρωθούν οι κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI στα ομόλογα τους, ύψους 641.466.399,54 ευρώ, που είχαν λάβει για


την εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τις εταιρείες αυτές (κατά τη διετία 2008-2009). Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι η συνολική απώλεια επί των πωλήσεων τους τη διετία 2008-2009 ανήλθε στο 103,09%, ενώ υπογραμμίζουν ότι έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις προσφυγές (αιτήσεις ακύρωσης), το ελληνικό Δημόσιο, αφού άφησε απλήρωτες επί σειρά ετών τις εταιρείες (οι οποίες αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν), τις εξόφλησε για τη διετία 2008-2009 με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου (zero coupon) λήξης 1 έως 3 ετών. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος αυτός εξόφλησης των χρεών του Δημοσίου ήταν «προϊόν ανάγκης» για τις εταιρείες, καθώς -όπως αναφέρουν- δεν είχαν πλέον οικονομική αντοχή αναμονής είσπραξης των απαιτήσεών τους. Όμως, στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και τα ομόλογα που είχαν αντηλλάγησαν με άλλα μειωμένα κατά 53,5% και λήξης από 2-30 ετών. Οι εταιρείες ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι:

υπ’ αριθμ. 5/24.2.2012 πράξη του υπουργικού συμβουλίου με την οποία υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες ομολογιούχους οι οποίοι όμως δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό (η επίμαχη πράξη του υπουργικού συμβουλίου αναφέρεται στην έναρξη διαδικασίας τροποποιήσεως επιλέξιμων τίτλων και στον καθορισμό των όρων ανταλλαγής τους),

υπ’ αριθμ. 10/9.3.2012 πράξη του υπουργικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση των ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως η απόφαση αυτή βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειρίστρια της διαδικασίας,

η από 9.3.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που αφορά την υλοποίηση της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και την έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του ελληνικού Δημοσίου,

η από 9.3.2012 πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι οι προσβαλλόμενες κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI είναι αντίθετες στα άρθρα 4 (αρχή της ισότητας), 5 (δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας), 12 (ελευθερία σωματειακής οργάνωσης), 20 (δικαίωμα δικαστικής προστασίας και ακρόασης πριν από την επιβολή ποινής), 21 (προστασία δημόσιας υγείας) και 25 (κράτος δικαίου) του Συντάγματος. Ακόμη, σύμφωνα με τις εταιρείες αυτές, παραβιάζεται η ΕΣΔΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά το σκέλος που προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία, όπως είναι η απομείωση της αξίας των ομολόγων.

Παράλληλα, οι 103 εταιρείες υπογραμμίζουν ότι τα ομόλογα (άρθρο 27 Ν. 3867/2010) που κατείχαν από την εξόφληση των χρεών του Δημοσίου και υπήχθησαν στο PSI ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 641.466.399,54 ευρώ.

 Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει ακόμη περίπου δέκα ομολογιούχοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναγκαστική συμμετοχή τους στο «κούρεμα» και ζητούν να ακυρωθούν οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για την υλοποίηση του PSI.