ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ…

by on 7 December 2010

Εμμένει ο Τσουκάτος στα όσα είχε πει περί χορηγίας του ΠΑΣΟΚ από τη Siemens με υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική της βουλής και παρέδωσε στην επιτροπή ανέκκλητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να ψάξουν όλους τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, τόσο τους προσωπικούς, όσο και των μελών της οικογένειάς του.  Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος παρακαλώντας έρχεται. Ψάξτε λοιπόν τους χρηματιστηριακούς κωδικούς που διατηρούσε η σύζυγός του στην Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ όπου ήταν και μέτοχος της εταιρίας και δείτε με προσοχή τις αυξήσεις κεφαλαίων όπου συμμετείχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την οικογένεια Τσουκάτου σε εταιρίες εισηγμένες ή μη. Στο πιάτο το δίνει ο Θόδωρος κι εσείς δεν το θέλετε;