ΣΤΕΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΦΤΩΧΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ !

by on 23 June 2017

Η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών το 2016 αφορούσε και τον μη φτωχό πληθυσμό της χώρας όπως προκύπτει από μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Ως στέρηση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκλαμβάνεται η δυσκολία ικανοποίησης έκτακτων οικονοµικών αναγκών, κάλυψης εξόδων για διακοπές µίας εβδοµάδας το χρόνο, διατροφής που να περιλαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, πληρωµής για ικανοποιητική θέρµανση, έλλειψη βασικών αγαθών όπως τηλέφωνο, δυσκολίες στην πληρωµή πάγιων λογαριασµών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και κυρίως από το 2009 και µετά, παρατηρείται αύξηση της υλικής στέρησης (δηλαδή αύξηση του πληθυσµού που, λόγω οικονοµικών δυσκολιών, στερείται τεσσάρων τουλάχιστον βασικών αγαθών και υπηρεσιών από αυτά που προαναφέρθηκαν).

ΕΔΩ η συνέχεια