ΣΚΑΝΕ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ. Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ …

by on 17 April 2012

17/4/2012: Δελτίο Τύπου: Αίτημα για υπαγωγή των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Οι τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες που πλήττουν την οικονομία τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχουν επηρεάσει το σύνολο των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικές είναι οι

απώλειες που έχουν υποστεί και οι ελληνικές τράπεζες. Δεδομένης βέβαια της καίριας σημασίας των τραπεζών στην σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και του συστημικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος, ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος με την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Σημειώνεται όμως ότι παρόλο που στον εν λόγω νόμο δεν γίνεται διαχωρισμός των εμπορικών από τις συνεταιριστικές τράπεζες, η υπαγωγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν είναι εφικτή για τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, μέλος της οποίας είναι και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με επιστολές της τόσο στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, όσο και στον Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη καλεί για τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες έτσι ώστε να μπορούν και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να ενταχθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το αίτημα που έχει κατατεθεί κρίνεται εύλογο καθώς οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας με τις Εμπορικές Τράπεζες ενώ δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση για τον αποκλεισμό τους ή τη διάκρισή τους από τις Εμπορικές Τράπεζες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τις Εμπορικές Τράπεζες και κατά συνέπεια να συμμετάσχουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης άλλωστε αφορούν στο σύνολο του πιστωτικού συστήματος και όχι επιλεκτικά μόνο στις Εμπορικές Τράπεζες.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στέκονται όλα τα χρόνια λειτουργίας τους δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται και ενισχύουν την πραγματική οικονομία. Παράλληλα με τη συνετή διαχείρισή τους και την πολύ περιορισμένη έκθεσή τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, δεν έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες από το PSI, με αποτέλεσμα, τη χρηματοδότηση που αιτούνται να εξασφαλίσουν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να την διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία των τοπικών οικονομιών και σε έργα ανάπτυξης ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές όπου η ρευστότητα είναι σημαντικά περιορισμένη.   

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εδώ και περίπου 20 χρόνια που λειτουργεί ενισχύει τόσο την τοπική οικονομία της Κρήτης στηρίζοντας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και λοιπές επιχειρήσεις μέσω των καταστημάτων που λειτουργεί στην Αθήνα. Παράλληλα, η υγιή οικονομική της διάρθρωση αποτελεί το εχέγγυο ότι τους πόρους που θα διασφαλίσει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορέσει να τους διοχετεύσει στην πραγματική οικονομία και θα συνεχίσει να αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη των κρητικών επιχειρήσεων, αλλά και τον πιο φιλικό υποστηρικτή των κρητικών νοικοκυριών.