ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΕΠΕΡΓΚΕΪΤ: ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΚΑΙ… ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ…

by on 21 February 2020

Ο μοναδικός μέτοχος της  «Πέπερ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με το διακριτικό τίτλο «Pepper Ελλάς A.E.Δ.Α.Δ.Π. ήταν η Αγγλική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (μιας Λίρας) “PEPPER GREECE HOLDINGS LIMITED” που εδρεύει στο Μιντλσεξ Ηνωμένου Βασιλείου και έχει λάβει Α.Φ.Μ 800918230 της Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών.

Κάτι όμως προέκυψε – ποιος ξέρει τι – και είχαμε βαφτίσια και… πανηγύρια.

Και το νέο όνομα είναι…

“PEPPER GLOBAL KOREA HOLDCO LIMITED”

Αδελφούλη, γίναμε της… Κορέας

Συνεχίζεται..