ΣΚΑΝΔΑΛΟ ; Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ και ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

by on 10 January 2014

Η τράπεζα Πειραιώς είχε δανειοδοτήσει την Bestline. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο ήταν στα 6.335.000 ευρώ. Το 70% των μετοχών ήταν ενεχυριασμένο. Προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για το καθεστώς με το οποίο δόθηκε το δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς. Πως δικαιολογείται ότι ΜΟΝΟ το ανεξόφλητο ποσό ανέρχεται σε σημαντικά υψηλοτέρα επίπεδα από τα ίδια κεφάλαια και κερδοφορία της εταιρίας; Κάλυπταν οι μετοχές μιας εταιρίας teleπωλήσεων για την χορήγηση τέτοιου δανείου; Το συνολικό ποσό του δανείου που χρησιμοποιήθηκε; Υπάρχει περίπτωση να κατέληξε το δάνειο της εταιρίας σε φυσικό πρόσωπο;

Θα επανέρθουμε με νεώτερα στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι σκάνδαλο η δανειοδότηση του Κοντομηνά (Bestline) από την τράπεζα Πειραιώς;

Υ.Γ. Θυμηθείτε ότι η Πειραιώς πήρε την Millennium Bank. Τι σχέση είχε ο Κοντομηνάς με την Millennium;