Σε ισχύ οι αλλαγές για τα πνευματικά δικαιώματα. Τι προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες

by on 10 June 2021

Νέα κοινοτική νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τέθηκε από χθες σε εφαρμογή με τη λήξη της προθεσμίας που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη, προκειμένου να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα, η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά προβλέπει τη διασφάλιση δικαιότερων αμοιβών για δημιουργούς και κατόχους δικαιωμάτων, εκδότες Τύπου και δημοσιογράφους, ιδίως όταν τα έργα τους χρησιμοποιούνται επιγραμμικά, και αυξάνει τη διαφάνεια στις σχέσεις τους με τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Περιλαμβάνει επίσης νέες εγγυήσεις για την πλήρη προστασία της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών της E.E. στο διαδίκτυο, οι οποίοι θα μπορούν να ανταλλάσσουν νόμιμα το περιεχόμενό τους. Επίσης, η νέα νομοθεσία δημιουργεί περαιτέρω ευκαιρίες για τη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και σε διασυνοριακό επίπεδο για σκοπούς εκπαίδευσης, έρευνας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από την πλευρά της η οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα διασφαλίζει ότι οι πολίτες της E.E. μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερη επιλογή προγραμμάτων επιγραμμικά και διασυνοριακά.

Η οδηγία διευκολύνει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να καταστήσουν ορισμένα προγράμματα διαθέσιμα στις ζωντανές τηλεοπτικές τους υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ετεροχρονισμένης μετάδοσης σε όλα τα κράτη-μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δημιουργοί αμείβονται επαρκώς για τη χρήση του περιεχομένου τους. Επίσης, απλοποιεί τη διανομή περισσότερων ραδιοτηλεοπτικών καναλιών από τις υπηρεσίες αναμετάδοσης.

Οι δύο οδηγίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της E.E. για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στην παροχή της δυνατότητας σε καταναλωτές και δημιουργούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό κόσμο, όπου οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, οι πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία, τα δορυφορικά δίκτυα και τα δίκτυα IPTV, οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων και οι πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες έχουν καταστεί οι κύριες πύλες εισόδου πρόσβασης σε δημιουργικά έργα και δημοσιογραφικά άρθρα.

Η Κομισιόν εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το άρθρο 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο να στηρίξουν σε όλα τα κράτη-μέλη τη συνεκτική εφαρμογή αυτής της σημαντικής διάταξης της νέας νομοθεσίας της E.E. για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 17 προβλέπει ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους δικαιωμάτων για το περιεχόμενο που αναφορτώνεται στον ιστότοπό τους. Εάν δεν χορηγηθεί άδεια πρέπει να λάβουν μέτρα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων αναφορτώσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτικές ενδείξεις σχετικά με τις κύριες διατάξεις του άρθρου 17, βοηθώντας τους παράγοντες της αγοράς να συμμορφωθούν καλύτερα με τις εθνικές νομοθεσίες κατά την εφαρμογή τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που συγκεντρώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη-μέλη, τα οποία συμμετείχαν στις συναντήσεις που διοργάνωσε η Επιτροπή για να συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών ανταλλαγής περιεχομένου και κατόχων δικαιωμάτων.

Όπως επισήμανε η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την ψηφιακή εποχή, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, οι δύο νέες οδηγίες θα επιτρέψουν τη διάθεση περισσότερου περιεχομένου σε ολόκληρη την Ε.Ε., ενώ οι δημιουργοί θα λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για το έργο τους και οι χρήστες θα μπορούν να βασίζονται σε σαφείς κανόνες που θα προστατεύουν την ελευθερία του λόγου.

naftemporiki.gr