ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΖΟΜΠΙ» ΤΟ 28% ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

by on 7 December 2017

Βαρίδι για την οικονομία αποτελούν οι επιχειρήσεις «ζόμπι», η ύπαρξη των οποίων επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά βλάπτει κυρίως τις υγιείς επιχειρήσεις περιορίζοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Σε επιχειρήσεις «ζόμπι» στη χώρα μας είναι παγιδευμένο περίπου το ένα τρίτο των επενδεδυμένων κεφαλαίων και η απελευθέρωση αυτών των κεφαλαίων μπορεί να συμβάλλει στην απόδοση της επένδυσης που θα έκανε μια υγιής επιχείρηση κατά περίπου 4,5%.

Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία καταγράφει τις επιπτώσεις στην οικονομία από τη διατήρηση στη ζωή εταιρειών «ζόμπι», δηλαδή επιχειρήσεων που έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και οι οποίες θα έπρεπε να τεθούν εκτός μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Στη χώρα μας, αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών επενδεδυμένων ιδιωτικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα το 28%, και παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση ήταν σε αρκετές περιπτώσεις η αφορμή που έβγαλε στην επιφάνεια τα προβλήματα αυτών των εταιρειών, το ανεπαρκές σύστημα που ίσχυε στην εκκαθάριση των επιχειρήσεων απέτρεψε μεταξύ άλλων και τις τράπεζες από μια πιο δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η τεχνητή διατήρησή τους στη ζωή, όπως εξηγεί ο ΟΟΣΑ, περιορίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης των υγιών επιχειρήσεων, στερώντας σημαντικά κεφάλαια που θα μπορούσαν να επενδυθούν με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την απασχόληση.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η παράταση ζωής για τις προβληματικές επιχειρήσεις επηρεάζει την παραγωγικότητα και οι συνέπειες για τη συνολική ανάπτυξη είναι πολύ χειρότερες. Ολες οι αναλύσεις συγκλίνουν ότι η καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων «ζόμπι» περιορίζει την ανάπτυξη των υγιών επιχειρήσεων και ότι όσο περισσότερα κεφάλαια εγκλωβίζονται σε μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση στα επενδυτικά σχέδια του υγιούς τμήματος της οικονομίας. Η παγίδευση κεφαλαίων σε προβληματικές επιχειρήσεις καθιστά λιγότερο ελκυστική την επέκταση των υγιών επιχειρήσεων, επιδρά στην αύξηση των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας, υπονομεύει την κερδοφορία των εταιρειών και επηρεάζει το επίπεδο των τιμών στην αγορά.

Οι στρεβλώσεις του τραπεζικού τομέα αποτελούν βασικό εμπόδιο στην αναδιάρθρωση των εταιρειών «ζόμπι» και σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΟΣΑ, οι εταιρείες αυτού του τύπου είναι πολύ πιθανό να συνδέονται με αδύναμες τράπεζες. Οι αδύναμες τράπεζες ενισχύουν την κακή κατανομή κεφαλαίων μειώνοντας την ικανότητα των υγιών επιχειρήσεων να προσελκύσουν κεφάλαια και να στηρίξουν την ανάπτυξή τους. Το καθεστώς αφερεγγυότητας που ισχύει σε κάθε χώρα επηρεάζει καθοριστικά την ταχύτητα με την οποία εκκαθαρίζονται οι επιχειρήσεις «ζόμπι» και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ τα βήματα που έχουν γίνει σε μια σειρά χώρες που βρέθηκαν σε κρίση –μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία– ήταν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα ο ακατάλληλος σχεδιασμός των καθεστώτων αφερεγγυότητας μπορεί να καθυστερήσει την έξοδο και την αναδιάρθρωση των «ζόμπι» επιχειρήσεων, υπονομεύοντας την ανακατανομή κεφαλαίων σε πιο παραγωγικές επιχειρήσεις.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ – kathimerini