ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΑ CDS ΓΙΑ MORGAN STANLEY ΚΑΙ GOLDMAN SACHS …

by on 18 October 2011
Τα ασφάλιστρα κινδύνου (cds) έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες για την  Morgan Stanley που  διαπραγματεύεται λίγο κάτω από 600 μονάδες βάσης και για την Goldman Sachs  400 μονάδες βάσης, που είναι περίπου διπλάσια και για τους δυο, από την αρχή του έτους …