ΡΙΣΚΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ …

by on 31 October 2011

Σε underperform υποβαθμίζει τη σύσταση για τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και Alpha Bank ενώ διακόπτει την κάλυψη για την Eurobank, σε ανάλυσή της για τις ελληνικές τράπεζες, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου.Στην ανάλυσή της, μειώνει ακόμη την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 1,1 από τα 2,2 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 0,8

από τα 3,5 ευρώ και για την Πειραιώς στα 0,1 από τα 0,4 ευρώ.Όπως επισημαίνει η Merrill Lynch, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο ύστερα από τις ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, «προς έκπληξή μας».Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το ρίσκο για τους κατόχους μετοχών ελληνικών τραπεζών παραμένει υψηλό, και για το λόγο αυτό υποβαθμίζει τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα σε underperform.Ακόμη, εκτιμά πως με τις επιπρόσθετες απομειώσεις από τη συμμετοχή στο νέο PSI, το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στα 13,4 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες, που βρίσκεται εντός του ποσού των 30 δισ. ευρώ που θα διατεθεί για αυτές.Όπως διευκρινίζει, αν και οι εκτιμήσεις της δεν περιλαμβάνουν ενέργειες από την πλευρά των τραπεζών, όπως απομόχλευση, πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού, «θεωρούμε πως θα είναι δύσκολο για τις τράπεζες να κλείσουν πλήρως το κενό. Τα εναπομείναντα κεφάλαια θα διατεθούν από το ελληνικό ΤΧΣ, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε πόσο επώδυνοι θα είναι οι όροι για τους υφισταμένους μετόχους».Ωστόσο, θεωρεί ότι οποιαδήποτε διοχέτευση κεφαλαίου θα γίνει σε σημαντικό discount, ενώ θα καταλήξει πιθανότατα σε μεγάλη συμμετοχή του δημοσίου στον κλάδο γενικότερα.Ακόμη, καταλήγει πως το risk reward για την επένδυση στις ελληνικές τράπεζες, δεν είναι ελκυστικό αυτή τη στιγμή. Συνολικά βλέπει σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες με το νέο PSI, καθώς επίσης και μια αβέβαιη μακροοικονομική προοπτική, και δυναμική για περαιτέρω απώλειες από τη συνεχιζόμενη επιθεώρηση της Blackrock Solutions, που θα δημοσιευθεί στο τέλος του έτους.«Αν και είναι πιθανό να ισχυριστεί κανείς ότι μεγάλο μέρος του υποθετικού dilution αποτυπώνεται στην τιμή της μετοχής, θεωρούμε ότι το τρέχον ράλι θα έχει μικρή διάρκεια. Βλέπουμε σημαντικό dilution risk και εκτιμούμε πως οι μετοχές θα υποαποδώσουν του ευρύτερου κλάδου.