ΡΗΤΡΑ ΔΡΑΧΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

by on 17 Δεκεμβρίου 2011
Μεγάλα ερωτηματικά δημιουργούνται από τη κίνηση των τραπεζών να θέσουν ρήτρα δραχμής στη σύμβαση του κοινοπρακτικού δανείου προς τον ΟΠΑΠ. Τι λέει η ρήτρα; Στην περίπτωση επιστροφής στη δραχμή τότε υπάρχει αυτόματη καταγγελία της σύμβασης. Δυο είναι τα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αν νομικά θεωρείται αυτονόητο ότι η επιστροφή στη δραχμή δηλαδή σε άλλο νόμισμα από αυτό που υπογράφτηκε η σύμβαση  ενεργοποιεί καταγγελία τότε γιατί μπήκε η ρήτρα; Αρκεί η υπογραφή του Δ.Σ για την ευθύνη της υπογραφής στην υποθετική περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας και των συνεπειών που θα φέρει προς τους μέτοχους και την εταιρεία η αποδοχή της ρήτρας στην σύμβαση;
Be the first to comment!
 
Leave a reply »