ΡΕ ΔΕΝ Γ@ΜΙΟΜΑΣΤΕ, λέω ΄γω.

by on 15 April 2014

Του «Αλιέως»

Αλήθεια για την τεράστια κ@λοτούμπα της διοίκησης της Εθνικής, Ζανιάς- Τουρκολιάς- Χριστοδούλου θα ζητηθούν εξηγήσεις και αν όχι γιατί. Αλήθεια για την θεαματική αλλαγή στάσης (λες και είναι… τσιφλίκι τους) θα δωθούν απαντήσεις. Αλήθεια η (υποτιθέμενη) εποπτεύουσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δεήσει έστω τώρα…πριν την Ανάσταση να αναζητήσει τι έχει γίνει. Εάν βρεθεί έστω και ένας μ@λ@κ@ς επενδυτής να προσφύγει κατά παντός υπευθύνου, να εγείρει νομική απαίτηση από τους…τσιφλικάδες, τι θα γίνει.

Τα έχουν σκεφτεί αυτά και πολλά άλλα περισσότερα εκεί στην Κοτζιά, στην Κολοκοτρώνη και όπου αλλού.

για την παιδική χαρά του Μαξίμου, ο Πάσχος θα έχει- υποθέτω- καλύτερο ρεπορτάζ.

στις 11/4,

η διοίκηση της Εθνικής φέρεται να επανεξετάζει την στάση της για το ενδεχόμενο μίας…πιθανής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,

στις 4/4

η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεσμεύεται ότι μέσα από 14 κινήσεις, με αιχμή πωλήσεις θυγατρικών και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, θα δημιουργήσει εσωτερικό κεφάλαιο ύψους 2,2 δισ. ευρώ και έτσι θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες, αποφεύγοντας την προσφυγή στους μετόχους του ομίλου.

(πηγή Euro2day/ ρεπορτάζ Αναστ. Παπαιωάννου),

στις 27/3

η ίδια πάντως επιστολή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεπένδυσης από ιδιώτες και ΤΧΣ στην περίπτωση που οι προσφορές των επενδυτών δεν ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία της τράπεζας, όπως αυτή θα προσδιορισθεί από τις αποτιμήσεις δύο ανεξάρτητων συμβούλων.

Για την Εθνική το μείζον θέμα ήταν και παραμένει να δοθεί περισσότερος χρόνος στην κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών. Η Εθνική ζητά περισσότερο χρόνο για να υλοποιήσει το πρόγραμμα κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων και εσωτερικής κερδοφορίας.

Ορόσημο για το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί στις τράπεζες ήταν και παραμένει η ανακοίνωση στις 30 Νοεμβρίου των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργεί η ΕΚΤ στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

 στις 19/3,

η ΕΤΕ διευκρίνιζε, πως από τις 28 Ιουνίου 2013 είχε ανακοινώσει την απόφαση για την αγορά του κτηρίου Crystal Tower στην Κωνσταντινούπολη,

στις 6/3,

σημειωνόταν, πως  χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες η Εθνική Τράπεζα.   Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως προέκυψαν από την άσκηση που διενεργήθηκε, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της Blackrock.

 Αναφορικά με τις δυνητικές ζημίες του εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων από την άσκηση της Blackrock, η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται σε καλύτερη θέση σε σχέση με την αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Όμιλο της Εθνικής και ανέρχονται σε ?2,183 εκατ., προκύπτουν ουσιαστικά από την Finansbank βάσει όμως μιας εξαιρετικά δυσμενούς άσκησης προσομοίωσης (stress test) που έχει συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης (baseline).

  (πηγή Deal News),

στις 6/3

σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι τις 15 Απριλίου 2014 η Εθνική θα καταθέσει σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών που θα υλοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.Το σχέδιο αυτό θα καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα.

 (πηγή newmoney).