ΡΑΧΗΛ, ΒΑΛΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ XS1169583769 ΤΩΝ 3.100.000.000 €.

by on 18 January 2015

Αποδεικνύεται από τα γεγονότα, πως ο μόνος  πραγματικός άντρας στην Ελλάδα  που τολμά και μιλά ανοικτά για τα κατορθώματα των τραπεζιτών είναι η βουλευτής, Ραχήλ Μακρή. Κανένας άλλος δεν έχει δεχτεί μεγαλύτερη επίθεση από το σύστημα. Είναι η Ραχήλ η μόνη που μπορεί να καταγγείλει τα κακουργήματα για το ομόλογο  XS1169583769 των 3.100.000.000€ της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα ύψους  50.019.200.000€ για τα οποία έχει μπει το Ελληνικό Δημόσιο εγγυητής.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

(http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Politique_Monetaire/Mise_en_oeuvre_de_la_politique_monetaire/INTERNET_AUTRES.TXT)

υπάρχει εκτενής κατάλογος  με κάθε λεπτομέρεια για 15.446 ομόλογα τραπεζών και εταιρειών από όλο τον κόσμο.  Τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε ομόλογο μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα http://www.londonstockexchange.com από το  City του Λονδίνου. Μεταξύ των ομολόγων αυτών είναι και 21 ομόλογα, 5 ελληνικών τραπεζών με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 50.019.200.000€ και ημερομηνία λήξης από  6-2-2015 έως 26-7-2016. Τα ομόλογα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίον περιλαμβάνονται εκτός από των τον κωδικό του ομολόγου, η εκδότρια τράπεζα, η ημερομηνία έκδοσης και λήψης, η διάρκεια του ομολόγου σε μήνες καθώς και το συνολικό ποσό.

ISIN_CODE          ISSUER_NAME                 DATE_ISSU  DATE_MATURITY     MONTHS           AMOUNT(€)

XS1028550512    Attica Bank, S.A.                6/2/2014                    6/2/2015        12    285.000.000

XS1004886807    Alpha Bank, S.A.            18/12/2013                  27/2/2015         15     3.609.600.000

XS1029217715    Piraeus Bank, S.A.            13/2/2014             3/3/2015             13       1.750.000.000

XS1105490830    Alpha Bank, S.A.                 9/9/2014                   9/3/2015        6       2.000.000.000

XS1150489703    Piraeus Bank, S.A.          10/12/2014         10/3/2015             3         4.500.000.000

XS1030829359    Alpha Bank, S.A.              17/2/2014                 17/3/2015        3  950.000.000

XS1005221442    Eurobank Ergasias, S.A.18/12/2013            18/3/2015         15        4.280.000.000

XS1156373638    Eurobank Ergasias, S.A.23/12/2014            23/3/2015           3         1.500.000.000

XS1158579240    Alpha Bank, S.A.             24/12/2014       24/3/2015               3            1.500.000.000

XS1128486815    Alpha Bank, S.A.            31/10/2014                31/3/2015        5       957.000.000

XS1164709260    Alpha Bank, S.A.            31/12/2014                31/3/2015         3       810.000.000

XS1164771815    National Bank of Greece, S.A.       7/1/2015    7/4/2015             3             4.100.000.000

XS1164510858    Eurobank Ergasias, S.A.       31/12/2014 14/4/2015                   3             2.377.000.000

XS1169583769    Piraeus Bank, S.A.       14/1/2015  14/4/2015                           3              3.100.000.000

XS0922876882    Eurobank Ergasias, S.A.       8/5/2013    6/5/2015                   24              1.650.000.000

XS0945628054    Eurobank Ergasias, S.A.       20/6/2013  20/6/2015                 24              3.820.000.000

XS0945998499    National Bank of Greece, S.A.       26/6/2013  26/6/2015         24              4.265.600.000

XS1038709769    Eurobank Ergasias, S.A.       6/3/2014    4/9/2015                   18              1.550.000.000

XS0922870687    Eurobank Ergasias, S.A.       26/4/2013  22/10/2015                30              2.300.000.000

XS0920832846    National Bank of Greece, S.A.       2/5/2013    2/5/2016            37              4.500.000.000

XS0950329663    Attica Bank, S.A. 26/7/2013  26/7/2016                                  37                 215.000.000

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω:

1)     Τα εγγυημένα ομόλογα αφορούν 5 ελληνικές τράπεζες,  και συγκεκριμένα:

o      7 ομόλογα της Eurobank Ergasias, S.A. συνολικού ποσού 17.477.000.000€

o      3 ομόλογα της National Bank of Greece, S.A. συνολικού ποσού 12.865.600.000€

o      6 ομόλογα της Alpha Bank, S.A. συνολικού ποσού 9.826.600.000€

o      3 ομόλογα της Piraeus Bank, S.A. συνολικού ποσού 9.350.000.000€

o      2 ομόλογα της Attica Bank, S.A. συνολικού ποσού 500.000.000€

2)     Ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης  των ομολόγων ισχύουν τα παρακάτω:

 • 8 ομόλογα ύψους 24.640.200.000€ έχουν εκδοθεί το 2013
 • 11 ομόλογα ύψους 18.179.000.000€ έχουν εκδοθεί το 2014
 • 2 ομόλογα ύψους 7.200.000.000€ έχουν εκδοθεί το 2015
 • Τον Δεκέμβριο του 2014, έχουν εκδοθεί 5 ομόλογα ύψους 10.687.000.000€ και 2 τον Ιανουάριο του 2015 ύψους 7.200.000.000€. Το εντυπωσιακό στοιχείο  και των 7  ομόλογων είναι πως έχουν διάρκεια μόλις 3 μηνών.
 • Μετά την προκήρυξη των εκλογών στις 29-12-2014 έχουν εκδοθεί 4 ομόλογα, ένα για κάθε συστημική τράπεζα συνολικού ύψους  10.387.000.000€

3)     Ανάλογα με την ημερομηνία λήψης των ομολόγων:

 • 2 ομόλογα ύψους 3.894.000.000€ λήγουν τον Φεβρουάριο του 2015
 • 9 ομόλογα ύψους 18.247.000.000€ λήγουν τον Μάρτιο του 2015
 • 3 ομόλογα ύψους 9.577.000.000€ λήγουν τον Απρίλιο του 2015
 • 5 ομόλογα ύψους 13.585.000.000€ λήγουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2015
 • 2 ομόλογα ύψους 4.715.000.000€ λήγουν τον καλοκαίρι του 2016

Είναι προφανές πως για τα ομόλογα των 50 δις έχουν γνώση το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθώς και οι λεγόμενες αγορές, δεν έχουν όμως γνώση η ελληνική δικαιοσύνη ο κ. Νικολούδης καθώς και το …πόπολο. Ο Δραγασάκης νομίζει πως το πρόβλημα είναι μερικά βαριά ομόλογα του καλοκαιριού των δανειακών συμβάσεων  του ελληνικού δημοσίου. Που να ‘ξερε…

Η ρευστότητα που έχουν λάβει οι ελληνικές τράπεζες  λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου των 50 δις  ευρώ, είναι περίπου όση και η διαφορά των ελλείμματος  των καταθέσεων και των δανειοδοτήσεων των ελληνικών τραπεζών. Το ποσό των 50 δις υπερκαλύπτει το μέγιστο του ποσού των 15 δις που μπορούν να διαθέσουν για την αγορά εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου. Είναι άγνωστο που έχουν διαθέσει το υπόλοιπο ποσό των 50 δις οι τράπεζες.

Το γεγονός ότι παρά την ρευστότητα των 50 δις, οι ελληνικές τράπεζες καταφεύγουν στον ELA –χωρίς ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την ΤτΕ- για περαιτέρω λήψη ρευστότητας σημαίνει πως οι τράπεζες ή αντιμετωπίζουν  σοβαρό πρόβλημα ή ενδεχομένως όλα αυτά είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα του ELA, εγγυητής είναι  βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος  στην πράξη όμως θα επιβαρυνθούν οι έλληνες φορολογούμενοι. Για να πάρουν τα χρήματα από τον ELA οι τράπεζες, θα πρέπει να βεβαιώσει η ΤτΕ, πως αυτές είναι «υγιείς».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Spiegel , η Ελλάδα δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επειδή τα ελληνικά ομόλογα δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Τα απαιτούμενα κριτήρια για τα οποία  κανείς δεν μιλάει είναι πως οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πλέον να προσφέρουν τίποτα ως  ασφαλή εγγύηση κάτι που ο Ντράγκι το γνωρίζει πολύ καλά. Αυτό που ενδιαφέρει τους ξένους είναι να μην αποκαλυφθεί το τεράστιο σύστημα Ponzi με τα ελληνικά ομόλογα.

Συνεπώς είναι ευάλωτοι σε μια πιθανή διαπραγμάτευση και θα δεχτούν αρκετά που σήμερα μπορεί να φαντάζουν παράλογα αρκεί να μην υπάρχει βιασύνη από την ελληνική πλευρά.

Και να βγουν ένας ή δύο τραπεζίτες στον  «τάκο» δεν χάθηκε και ο κόσμος…

Για το θέμα των 50 δις θα μπορούσε να ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη άμεσα. Προφανώς για ένα τόσο καυτό θέμα κανείς δικαστής δεν είναι τρελός να βάλει το κεφάλι του στον τορβά και φυσικά όλοι  θα περιμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Εξαίρεση όμως αποτελεί το ομόλογο της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με κωδικό  XS1169583769 ύψους 3.100.000.000€ και ημερομηνία έκδοσης 14-1-2015. Για το ομόλογο αυτό γίνεται αναφορά εκτός από την Τράπεζα της Γαλλίας και στην ιστοσελίδα

(http://www.investegate.co.uk/stock-exch-notice/rns/admission-to-trading—14-01-2015/201501140800060732C/)

με τις παρακάτω  τεχνικές λεπτομέρειες:

PIRAEUS BANK S.A

 • EUR3,100,000,000
 • Floating Rate Notes due 14/04/2015; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each)
 • (BVCXJL7)(XS1169583769)

Ενώ για τα υπόλοιπα ομόλογα έχουν υπάρξει αναρτήσεις για την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στην Διαύγεια ή στο Εθνικό Τυπογραφείο, για το ομόλογο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν έχει υπάρξει  καμία σχετική ανάρτηση. Είναι δηλαδή στον αέρα. Θα έπρεπε πρώτα να γίνει η σχετική ανάρτηση της παροχής εγγύησης και μετά να κυκλοφορήσει το ομόλογο στις αγορές. Πιθανότατα να γίνει η ανάρτηση την Δευτέρα.

H Ραχήλ οφείλει να καταθέσει όλα τα παραπάνω στοιχεία σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στον αρμόδιο εισαγγελέα, και εφόσον πρόκειται για κακουργήματα, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανεξαρτήτου θέσης, θα πρέπει να οδηγηθούν στην ψειρού. Τα υπόλοιπα το βράδυ της Κυριακής…

Υ.Σ. Το βράδυ του Σαββάτου, το  κανάλι της  Goldman Sachs έδειξε την ταινία «2012». Ας ελπίσουμε μέχρι την επόμενη Κυριακή να μην έχει συμβεί  η Δευτέρα Παρουσία..

Σχόλιο αναγνώστη