ΠΩΣ ΘΑ ΕΣΤΗΝΑ ΤΟ ΤΖΟΚΕΡ…

by on 31 Μαΐου 2015

Δεν θα μπούμε στην επιστημονική ανάλυση επειδή είναι περίπλοκη και απαιτεί ειδικές γνώσεις, αλλά πως θα μπορούσε θεωρητικά (και πρακτικά) κάποιος να «στήσει» τα αποτελέσματα μιας ηλεκτρονικής κληρωτίδας. Θα πρέπει να εμφανίζονται τυχαίοι αριθμοί – μπαλάκια στο Λόττο, Τζόκερ – και να είναι αδύνατο να προβλέψουμε μελλοντικά, βασιζόμενοι στο παρελθόν (στατιστικά).

Οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών (Random Number Generator – R.N.G), ταξινομούνται σε

Γεννήτριες Ψευδο-Τυχαίων Αριθμών (Pseudo Random Number Generator – PRNG) και

Γεννήτρια Πραγματικά Τυχαίων Αριθμών (True Random Number Generator – TRNG) Υπάρχει και ο συνδυασμός των παραπάνω. Πρόκειται για την

Υβριδική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (Hybrid Random Number Generator)

Στα αποτελέσματα – σύμφωνα με τις ιδιότητες των παραπάνω Γεννητριών Τυχαίων Αριθμών – θα πρέπει οι αριθμοί να φαίνονται τυχαίοι, μη προβλέψιμοι και να μην μπορούν να αναχαραχτούν.     

Στην περίπτωση του Kino χρησιμοποιούνται, αλλά στο τζόκερ πως;

Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να προσομοιώσει μια ηλεκτρονική κληρωτίδα και να «εκτελέσει» την κλήρωση, ώστε να την  «ξαναεκτελέσει» σε μεθεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την  προγραμματισμένη από πριν προσημείωση. Έχοντας στην βάση δεδομένων όλους τους αριθμούς που έχουν παιχτεί και έχοντας την πρόσβαση στο «κλειδί» της γεννήτριας τυχαίων αριθμών καθορίζεις και το «αποτέλεσμα» των αριθμών.

Αυτό που κάποιος βλέπει live στην τηλεόραση του, έχει προηγηθεί από πριν, σύμφωνα με το πώς κάποιος θέλει να καθορίσει το αποτέλεσμα στην κληρωτίδα. Ο θεατής βλέπει μια ηλεκτρονική κληρωτίδα η οποία σε πραγματικό χρόνο εκτελεί μια ήδη προσημειωμένη κλήρωση !

Εγώ έτσι θα έστηνα το τζόκερ.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν συμβαίνει στα αλήθεια, γιατί εγώ δεν είμαι ο ΟΠΑΠ !

Συνεχίζεται…

Be the first to comment!
 
Leave a reply »