ΠΩΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΧΡΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΦΟΡΟΥΣ. ΟΛΗ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

by on 6 May 2017

Του Νίκου Πάσχου

Η νέα εποχή έχει μετατρέψει τις οικονομίες και όχι μόνο σε ψηφιακές. Η ψηφιακή «επανάσταση» δημιουργεί άλλες δομές από αυτές που είχαν συνηθίσει οι κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες. Το εικονικό από το πραγματικό υπάρχει πλέον στην καθημερινότητα όλου του πληθυσμού της γης. Στην περίοδο της αναδιάταξης της παγκοσμιοποιήσης που ζούμε και όχι στο τέλος της οποίας υποστηρίζουν οι παπαρολόγοι, δίνεται η δυνατότητα πλέον στους πολλούς και όχι στους λίγους, όπως πριν 20 χρόνια, να γίνουν «εταιρικός» παγκόσμιος πολίτης.

Ιδρύεται εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε φορολογικό παράδεισο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Μετοχικό κεφάλαιο μηδέν

Χωρίς διάθεση μετοχών

Δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές εντός της χώρας ίδρυσης

Τα μέλη να είναι τουλάχιστον 1 άτομο

Ο διαχειριστής μπορεί να είναι και μέτοχος και μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος της χώρας που ιδρύεται η εταιρία

Εγγεγραμμένο Αντιπρόσωπο ή Διευθυντή να παρέχεται από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών που μπορεί να είναι και εκτός της χώρας ή να είναι νομικό πρόσωπο

Να μην υπάρχει πρόσβαση στα δημόσια αρχεία

Οι συνεδριάσεις των μετόχων να μπορεί να γίνονται οπουδήποτε χωρίς νε απαιτείται προσωπική παρουσία

Η φορολογία να είναι μηδέν

Να μην υπάρχει πρόσβαση στη Συνθήκη Διπλής Φορολογίας

Να μην υπάρχουν απαιτήσεις για λογαριασμούς αρχείων

Να μην απαιτείται δημοσίευση ισολογισμών

Να μην απαιτείται έλεγχος από ορκωτούς

Να διέπεται από το αγγλικό δίκαιο

Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά το κόστος ξεκινά από τα 800 δολ και φθάνει σε πολλή μεγαλύτερα ποσά εάν πρόκειται για κάτι πιο περίπλοκο και πιο προφεσιοναλ

Για έναν αρχάριο είναι ότι πρέπει

Είναι πάνω από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν τα παραπάνω

Το ετήσιο κόστος συντήρησης ξεκινά από 300 δολ

Όταν είναι έτοιμο το νομικό πρόσωπο έρχεται η ώρα του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ανοίξαμε την Ε.Π.Ε στη Καραϊβική για παράδειγμα

Ο εταιρικός λογαριασμός της Ε.Π.Ε ανοίγει σε λίγα λεπτά στη Σιγκαπούρη με την κατάθεση των εγγράφων ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

Ο λογαριασμός απαραίτητα στο νομικό πρόσωπο

Μέσω του Point of sale – το γνωστό P.O.S – που θα διαθέσει η τράπεζα στη Σιγκαπούρη, στην Ε.Π.Ε της Καραϊβικής, γίνονται συναλλαγές σε όλο τον κόσμο.

Η παραλαβή γίνεται οπουδήποτε

Προσοχή. Η τράπεζα της Σιγκαπούρης θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των Full banks και όχι Offshore banks !

Το P.O.S θα πρέπει να είναι συμβατό και με το δίκτυο NETS στη Σιγκαπούρη που λειτουργεί για πάνω από 30 χρόνια.

Με το P.O.S πληρώνεται η Ε.Π.Ε στο λογαριασμό της στη Σιγκαπούρη

Δεν περνάει πουθενά εντός της ελληνικής επικράτειας

Το P.O.S (τεχνολογίας Cloud-based +) εκτελεί νόμιμη συναλλαγή νομικής οντότητας εγγεγραμμένης σε επίσημο μητρώο.

Δεν υπάρχει πουθενά κάτι παράνομο και έκνομο στη συναλλαγή.

Το μειονέκτημα της όλης ιστορίας είναι ότι θα πρέπει η ανάληψη μετρητών με την εταιρική κάρτα να γίνεται στο εξωτερικό.

Συνεχίζεται