Πως μετακινήθηκαν και ξεπλύθηκαν από τη Ρωσία, προς και μέσω της “Ελληνικής Τράπεζας” και “Eurobank Κύπρου” στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 700.000.000. Οι 20 οφσορ πλυντήρια…

by on 1 December 2022

The Russian Laundromat Exposed

Three years after the “Laundromat” was exposed as a criminal financial vehicle to move vast sums of money out of Russia, journalists now know how the complex scheme worked – including who ended up with the $20.8 billion and how, despite warnings, banks failed for years to shut it down.

The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) broke the story of the Laundromat in 2014, but recently the reporters from OCCRP and Novaya Gazeta in Moscow obtained a wealth of bank records which they then opened to investigative reporters in 32 countries.

Their combined research for the first time paints a fuller picture of how billions moved from Russia, into and through the 112 bank accounts that comprised the system in eastern Europe, then into banks around the world.

Reporters can now say that much of the money ultimately found its way to Russian businessmen who own groups of companies involved in construction, engineering, information technology, and banking. All held hundreds of millions of US dollars in state contracts either with the government directly, or with state-owned entities. They are named in this project and their spending sprees on fancy autos, prep school fees, furs, and electronics are revealed.

Law enforcement in Moldova, Latvia, the United Kingdom, and Russia continue to investigate the Laundromat, but attempts to bring those responsible to justice and to recover the money have been hampered in part by the reluctance of Russian officials to cooperate.

READ more