ΠΤΩΣΗ 5,5% ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ…

by on 25 April 2014

Στα 3.601,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 έναντι 3.689,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,4%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 430,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το πρώτο δίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.784,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.116,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 303,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών διαμορφώθηκε το ίδιο διάστημα στα 4.182,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.427,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 127,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.

Όσον αφορά στον Φεβρουάριο του 2014, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.989,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.766,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 468,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,7%

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων ανήλθε σε 4.041,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.969,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 397,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9%

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών τον Φεβρουάριο του 2014 διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.052,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.202,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%.