Προς κ. Νίκο Πάσχο, δημοσιογράφο: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ

by on 29 November 2020

Κύριε Νίκο Πάσχο, 


στις 22 Νοεμβρίου 2019 προβήκατε σε αγγλική ανάρτηση για το πρόσωπό μου συνοδευόμενη με φωτογραφίες του προσώπου μου: http://lobbystas.gr/revealed-bayer-ag-discussed-plans-to-give-not-for-profit-funding-for-influence-emails-between-two-senior-executives-and-the-greek-journalist-thanos-dimadis-show-discussions-aimed-at-giving-bayer-a/
 Η ανάρτησή σας είχε ως σημείο αναφοράς σχετικό δημοσίευμα εξωτερικού αρθρογράφου που φιλοξένησε η εφημερίδα Γκάρντιαν. 
Με το παρόν σας ενημερώνω ότι ο Γκάρντιαν προέβη σε επανόρθωση του συγκεκριμένου άρθρου του και κατόπιν της επανόρθωσης του Γκάρντιαν, γι’ αυτό δια του παρόντος σας ζητώ, όπως είναι υποχρέωσή σας, να προβείτε σε επανορθωτική ανάρτηση όπως αυτή δημοσιεύτηκε και μέσω του αμερικανικού PRNewswire (δείτε παρακάτω). 
Όσο δεν προβαίνετε σε αποκαταστατική ανάρτηση κατόπιν της επανόρθωσης του Γκάρντιαν δημιουργείτε εσφαλμένες και επιζήμιες εντυπώσεις στους αναγνώστες σας για εμένα που πλήττουν την κοινωνική και επαγγελματική μου υπόσταση σε συνδυασμό με τους δύο προαναφερθέντες δικούς σας πρωτογενείς ισχυρισμούς που επιτείνουν την ζημία που δολίως επιχειρήσατε να μου προκαλέσετε.  
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ όπως προβείτε στην κάτωθι αποκατασταστική ανάρτηση αναμετάδοσης στα αγγλικά συνοδευόμενη από τη φωτογραφία του προσώπου μου που επισυνάπτω. 

Σας ενημερώνω ότι αν δεν προβείτε άμεσα στην κάτωθι αποκαταστατική και επανορθωτική ανάρτηση σε συνέχεια της επανόρθωσης του ίδιου Γκάρντιαν, θα σας στείλω εξώδικη διαμαρτυρία μέσω δικαστικού επιμελητή και θα προβώ μέσω της δικηγορικής εταιρείας που με εκπροσωπεί στην Αθήνα στην αξίωση αποζημίωσης μου από την εταιρεία σας και εσάς προσωπικά ως κατά νόμο υπεύθυνο για την διεύθυνση και την αρχινσυνταξία του μέσου σας, για την βλάβη που μου προκαλεί η τυχόν μη αποκατάσταση εκ μέρους σας. 
Ελπίζω να κατανοείτε την υποχρεώσή σας αυτήν και να πράξετε σύμφωνα με τα χρηστά δημοσιογραφικά ήθη και καθήκοντά σας. 
Θάνος Δημάδης