ΠΟΤΕ ΣΚΑΕΙ ;

by on 6 April 2011
Η πορεία του 10 ετούς ομολόγου. Με την σφραγίδα των κρατικών  παπαγάλων!
  


Year   Jan      Feb     Mar     Apr     May    Jun    Jul     Aug      Sep     Oct      Nov     Dec

2011   11.38   11.52  12.48  12.75                
2010   6.05     6.46    6.25    7.80    8.32   9.10   10.29 10.26 10.88   10.56  11.65  11.93
2009   5.57     5.69    5.78    5.49    5.23   5.34   4.87   4.52    4.56      4.57   4.84    5.48
2008   4.40     4.36    4.42    4.56    4.74   5.19   5.14   4.88    4.88      4.94   5.06    5.08