ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΑΝΤΕΧΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΑ BANK RUN ; ΩΡΕΣ ΙΣΩΣ ;

by on 11 Φεβρουαρίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώνει τις τράπεζες πόσες ημέρες θα άντεχαν προτού καταρρεύσουν εξαιτίας της φυγής κεφαλαίων, στο πλαίσιο ενός νέου stress test που παρουσίασε

Τους επόμενους τέσσερις μήνες, οι ρυθμιστές του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ θα προσομοιώσουν «τα αντίξοα και μεγάλα υποθετικά σοκ στα οποία οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ολοένα και αυξανόμενες εκροές ρευστότητας» ούτως ώστε να ορίσουν το «διάστημα επιβίωσης» κάθε τράπεζας.

«Η άσκηση θα επικεντρωθεί στις αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές των τραπεζών ούτως ώστε να υπολογιστεί η ‘περίοδος επιβίωσης’, δηλαδή ο αριθμός των ημερών που μία τράπεζα θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τα διαθέσιμα κεφάλαια και εγγυήσεις χωρίς πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης», ανέφερε η ΕΚΤ.

Το αποτέλεσμα του τεστ δεν θα αντιστοιχεί άμεσα στην ποσότητα κεφαλαίων και ρευστότητας που πρέπει να διακρατά κάθε τράπεζα, αλλά θα χρησιμοποιείται για να αναδεικνύει τα ευάλωτα σημεία.

«Τα αποτελέσματα θα πληροφορούν τον εποπτικό μηχανισμό για τη σχετική αδυναμία των τραπεζών απέναντι σε διαφορετικά σοκ ρευστότητας που θα εφαρμόζονται στην άσκηση και παράλληλα θα εντοπίζει τις απαιτούμενες βελτιώσεις στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας κάθε τράπεζας», σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »