ΠΟΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ SIEMENS ;

by on 28 February 2011
Αρχές Φεβρουαρίου η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν σκέφτεται τον εξωδικαστικό συμβιβασμό στην υπόθεση  Siemens. Λίγες μέρες μετά ο Παμπούκης λέει ότι αν αυτό είναι εφικτό με την εταιρία τότε προχωράμε. Το δικηγορικό γραφείο του υπουργού επικρατείας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαμεσολάβησης διαιτησίας και εξωδικαστικών συμβιβασμών, όπως προκύπτει και από την συνέντευξη του το 2007. Τώρα στην υπόθεση Siemens ποιο γραφείο έχει αναλάβει ή θα αναλάβει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό;  
Συνέντευξη 2007 (απόσπασμα)

Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ: Απάντηση: έχεις μια ελληνική εταιρία η οποία καταρτίζει μια σύμβαση κατασκευής μηχανημάτων με μια γερμανι­κή εταιρία, υποεργολάβος της ελληνικής εταιρίας είναι μια εταιρία στη Χιλή και δημιουργείται μια διαφορά η οποία πρέπει να επιλυ­θεί διαιτητικώς, οι δε αμοιβές καταβάλλονται στην Ελβετία και τα μέρη υποτίθεται ότι έχουν συμφωνήσει μια prima facie διαιτητική επίλυση διαφορών την οποία ο ένας από αυτούς την αμφισβητεί. Θα πάει στα ελληνικά δικαστήρια για μια ύλη η οποία δεν ανήκει απαραιτήτως στα ελληνικά δικαστήρια για να αμφισβητήσει μια διεθνή διαιτησία; Όχι βέβαια, δεν είναι λογικό, γι’ αυτό το λόγο η διεθνής διαιτησία βρέθηκε για να διευκολύνουμε πράγματα, για να απαλλασσόμεθα από το σφιχτό δεσμό τον οποίο έχουμε με την πολιτειακή δικαιοσύνη…………
………………………………Λοιπόν μία πρακτική πρόταση για να γίνει ενδεχομένως ελκυστι­κότερη για τον Έλληνα δικηγόρο η διαμεσολάβηση είναι η εξής: θα πρέπει στον κώδικα δικηγόρων, όταν μια υπόθεση επιλύεται με δι­αμεσολάβηση να υπάρχει ένα ποσοστό 0,5% επί του αντικειμένου της αγωγής. Ο Κώδικας όπως ξέρετε ορίζει το 2% για την αγωγή. Η διαμεσολάβηση όμως είναι ταχύτερη, δηλαδή για κάθε υπόθεση που τελειώνει δικαστηριακά, αντιστοιχούν τέσσερις που λήγουν διαμεσολαβητικά, οπότε λέω 0,5%, το ένα τέταρτο δηλαδή του 2%. Δεν είναι βέβαια δογματικό αυτό. Λέω μια σκέψη. Λοιπόν, αυτό εί­ναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητη μια ενθάρρυνση σε αυτό το επίπεδο, απλώς δεν πρέπει ο νομοθέτης να την επιβάλει. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών.