ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ, ΕΘΑΨΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΥΔΗ;

by on 28 March 2014

Της “θείας Δίκης”

Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας κραταιός άνδρας. Πήρε επιχειρήσεις, πήρε ΜΜΕ, πήρε και μία τράπεζα για να έχει με κάτι να ασχολείται βρε αδελφέ. Αν και δεν άργησε να βρεθεί πίσω από τη φυλακή (όποιος ανακατεύετε με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες, έλεγε η γιαγιά μου), ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τελεσίδικα η ποινική του μεταχείριση. Αυτή είναι η ιστορία του Λ. Λαυρεντιάδη, ο οποίος βρέθηκε με τις “ευχές” της Τράπεζας της Ελλάδος, να παρέχει -σύμφωνα με τη δικογραφία- δάνεια σε εταιρίες συμφερόντων του ή σε αχυρανθρώπους του, με αποτέλεσμα εκατομμύρια να καταλήγουν στις τσέπες του ιδίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το ότι μέσα σε μία νύχτα ο “άνθρωπός του” στα ΜΜΕ, Πέτρος Κυριακίδης αλλά και ο γιος του Γιώργος Κυριακίδης, εξαφανίστηκαν και από τότε καταζητούνται.

Γιατί φυσικά, κανείς δεν ξέρει τί θα ξεστόμιζαν για όσα γνωρίζουν γύρω από τα ΜΜΕ που αγόραζαν, με την ΤτΕ να σφυρίζει αδιάφορα. Και παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας Καλούδης “είδε” πιθανή τέλεση του αδικήματος της απιστίας από τα αρμόδια όργανα της ΤτΕ, που ενέκριναν την εξαγορά της Proton Bank από την Πειραιώς, κανείς -μα κανείς- από την τυφλή και αδέκαστη Δικαιοσύνη δεν προχώρησε στον έλεγχο όλων των δανείων που έδινε η τράπεζα.

Επί της ουσίας το πόρισμα Καλούδη πήγε στο βρόντο, ενώ έλεγχος δεν υπήρξε ούτε για τις δανειοδοτήσεις στους εμπλεκόμενους μιντιακούς ομίλους. Βλέπετε, εισαγγελείς και δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, κλήθηκαν να ερευνήσουν μόνο για τα δάνεια που έδινε η Proton και όχι για όλα όσα ήταν γραμμένα στο πόρισμα της ΤτΕ… Εκεί αναφερόταν:

– Όμιλος Πέτρου Κυριακίδη και ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ: Για τη χρήση του 2010 τόσο τα λειτουργικά, όσο και τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά ζημιογόνα επίπεδα, δεδομένων των υψηλών προβλέψεων και των αρνητικών αποτελεσμάτων από επενδυτικές δραστηριότητες.

Αναφορικά με το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της πιστούχου, επισημαίνεται ο λογαριασμός “Χρεώστες Διάφοροι”, όπου ποσό 9 εκατ. ευρώ περίπου αποτελεί απαίτηση από τη VETO MΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AE, καθότι επρόκειτο για ταμειακή διευκόλυνση. Η εν λόγω εταιρία είναι υπό εκκαθάριση (η κυκλοφορία της εφημερίδας διεκόπη το Δεκέμβριο του 2010), και όπως ειπώθηκε στο κλιμάκιο ελέγχου, θεωρείται σχεδόν εξ ολοκλήρου επισφάλεια – ζημία. Από την εξέταση των κινήσεων λογαριασμών όψεως των εταιριών του Ομίλου ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ (κατά βάση ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, αλλά επιπλέον ΑΝΩ ΑΕ & ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Π.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ) παρατηρήθηκε ότι στις εταιρίες αυτές διοχετεύθηκαν, εντός του 2010 & 2011, σημαντικά κεφάλαια από την από την ALAPIS ΑΒΕΕ, την ELFE ABEE και αποσχισθείσες εταιρείες.

Στις παρατηρήσεις επί της Πιστοδοτικής Διαδικασίας – Πολιτικής, καταγράφεται ανάμεσα σε άλλα ότι στις 04.01.2010 εγκρίθηκε προς τη ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ), βάσει Position, M/Π 20 εκατ. ευρώ 4ετούς διάρκειας με σκοπό την εξαγορά μετοχών ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, άνευ εξασφαλίσεων/καλυμμάτων (Σημειώνεται ότι την 31.12.2009 η πιστoύχος προέβη σε αγορά 4.156.102 μτχ ΠΗΓΑΣΟΣ, έναντι συνολικής αξίας κτήσεως 11.637 χιλ. Ευρώ).

Αντίστοιχα, στις 29.03.2010 εγκρίθηκε νέο Μ/Π δανείου 10 εκατ. ευρώ, 4ετους διάρκειας, με σκοπό την εξαγορά του 49% των μετοχών της VETO Μέσα Επικοινωνίας ΑΕ και τη χρήση του υπολοίπου ως κ/κ μονιμότερου χαρακτήρα. Με την εν λόγω εγκριτική απόφαση, καταργείται η υποχρέωση λήψης νομότυπου ενεχύρου επί των εξαγοραζόμενων μετοχών και καθορίζεται negative pledge επί των μετοχών των εταιριών ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, FLASH TV, JERONIMO GROOVY AE, VETO AE και δέσμευση στο σύστημα των μετοχών εισηγμένων εταιριών, λόγω της επικείμενης χρηματοδότησης της εταιρίας από CLN της Deutsche Bank, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε.

Κατόπιν των προαναφερθεισών αποφάσεων, προκύπτει ότι η PROTON έχει διαμορφώσει αποκλειστική σχεδόν συνεργασία με την πιστούχο, ενώ το υψηλό επίπεδο ακάλυπτων χρηματοδοτήσεων που έχει εγκρίνει, εκτιμάται ότι την έχει οδηγήσει στην ανάληψη σημαντικού ύψους πιστωτικού κινδύνου. Το κλιμάκιο ελέγχου εκτιμά ότι οι διαδοχικές αυξήσεις των ορίων κ/κ εγκρίθηκαν από την τράπεζα, χωρίς να έχουν διερευνηθεί ποσοτικά οι πραγματικές πιστωτικές ανάγκες του πελάτη, και ο βαθμός στον οποίο αυτές θεωρούντο παραγωγικές και άρα θα συντελούσαν στη δημιουργία εσόδων στην επιχείρηση.

Παράλληλα, η πιστούχος έχει διανύσει την πρώτη εταιρική χρήση, δεδομένου ότι στα τέλη του 2009 πραγματοποιήθηκε συγχώνευση με απορρόφηση από την ΚΥΚΑ (μετονομάστηκε σε ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ) των εταιριών ΗΜΕΡΟΣΚΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ, DAILY PRESS MΑGAZINES και MYENPI SA. Η εταιρία εκδίδει την ESPRESSO και ΕSPRESSO ΚΥΡΙΑΚΗΣ, παιδικά και λοιπού περιεχομένου περιοδικά. Επιπρόσθετα διατηρεί τις θυγατρικές (κατά 100%) εταιρίες Jeronimo Groovy AE, Flash ΑΕ, DPG Daily Press Publications LTD. Τα αποθεματικά υπεραξίας που προέκυψαν από την εκτίμηση της Επιτροπής εμφανίζονται ιδιαιτέρως υψηλά, με μεγάλες διαφορές που εντοπίστηκαν στις εκτιμήσεις αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων ή συμμετοχών των απορροφημένων εταιριών.

– Όμιλος Γ Κυριακίδη: Η εταιρία ΑΔΕΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα “ΙΣΟΤΙΜΙΑ”¨και εισήλθε στον Όμιλο το 2009, όταν εγκρίθηκε στον γ. Κυριακίδη χρηματοδότηση 3μηνης διάρκειας ύψους 510 χιλιάδες ευρώ, με σκοπό να συμμετέχει στην ΑΜΚ της ΣΚΑΪ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΟ. Στις 29.01.2010 η τράπεζα ενέκρινε όριο κ/κ 3,5 εκατ. ευρώ στην ΑΔΕΛΕ ΑΕ, με σκοπό χρηματοδότησης την κάλυψη αναγκών του συναλλακτικού της κυκλώματος (μείωση υποχρεώσεων από προμηθευτές) έναντι νομότυπης ενεχύρασης μετοχών.

 Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρίας για τη χρήση του 2009, σημειώνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων κατά 30% καθώς και καταγραφή ΚΠΦ. Εντούτοις, η ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού φανερώνει την ελλιπή ρευστότητα της εταιρίας, το αδύναμο cash flow και την εξαιρετικά αδύναμη κεφαλαιακή διάρθρωση. Η αναμορφωμένη καθαρή θέση του ΑΔΕΛΕ ΑΕ καθίσταται αρνητική (-3.349 χιλ. ευρώ) και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48, Ν.2190/1920, με ενδείξεις για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας.

Στις παρατηρήσεις καταγράφεται μεταξύ άλλων ότι αναφορικά με την έγκριση κ/κ 3,5 εκατ. ευρώ προς την ΑΔΕΛΕ ΑΕ, το κλιμάκιο ελέγχου εκτιμά ότι δεν στηρίχτηκε σε τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ποσοτική αποσαφήνιση του σκοπού χρηματοδότησης. Σχετικά με τα 510 χιλ. ευρώ για το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ επισημαίνεται ότι η αρχική έγκριση μέσω position, χωρίς να συνοδεύεται από σχετική αναλυτική εισήγηση της Δ/νσης Corporate για την πιστοληπτική ικανότητα του νέου πελάτη.