ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕ ΤΑ 303,76 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΠΑΤΑΧΤΣΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

by on 27 December 2017

Σε διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Λάιον Ρένταλ Α.Ε., η οποία λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα της Sixt, προχωρούν, έπειτα από μεταξύ τους συμφωνία, ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης Βασίλης Θεοχαράκης και οι πιστώτριες τράπεζες. (!!!!!)

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρειών συμφερόντων του επιχειρηματία, που αθροιστικά ανέρχονται στα 303,76 εκατ. ευρώ, (!!!!!) σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της κοινής επιτροπής διαχείρισης τέτοιων πιστώσεων των ελληνικών τραπεζών.

Οι επιχειρήσεις του κ. Βασίλη Θεοχαράκη, που βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 303,6 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν την Λάιον Ρένταλ αλλά και τη Λάιον Ελλάς και άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με τη Λάιον Ελλάς όπως η Τεοδομή, τεχνική εταιρεία που ως επί το πλείστον συνδέθηκε με την κατασκευή ακινήτων του ομίλου.

Εκ του συνολικού ανοίγματος των 303,76 εκατ. ευρώ, τα 102 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων των τόκων, αφορούν την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Λάιον Ρένταλ Α.Ε., γνωστή στην αγορά απλώς ως Sixt. Η Alpha Bank που έχει τη μεγαλύτερη πιστωτική έκθεση

Η Λάιον Ρένταλ στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, αυτόν του 2015 !!! αναφέρει πως ήδη από εκείνη τη ζημιογόνο χρήση δεν κατέβαλε τους αναλογούντες τόκους…

Συνεχίζεται