ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ, ΠΕΦΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΛΙΟ…

by on 12 June 2018

Δεκτή έκανε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας την τροπολογία του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή σε εισηγμένες εταιρίες. Την τροπολογία συνυπογράφουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γ. Κατσιαντώνης, Στ. Παναγούλης και ο βουλευτής του Ποταμιού Γ. Αμυράς.

Με την τροπολογία προτείνεται η αλλαγή της διαδικασίας του ορισμού του ορκωτού ελεγκτή από τους μετόχους, οι οποίοι έχουν εκτελεστική εξουσία που πηγάζει από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Συνεχίζεται…