ΠΙΠΗ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ; H FAIRFAX ΒΓΗΚΕ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. ΧΩΝΟΥΜΕ – SHORTαρουμε ΑΦΟΒΑ !

by on 2 January 2019

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών), και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τη Fairfax, ότι η θυγατρική εταιρεία της Fairfax “Odyssey Reinsurance Company”, αγόρασε τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:

Επωνυμία Ημερομηνία Πλήθος  μετοχώνEurobank Μέση τιμή      κτήσης
Odyssey Reinsurance Company 28.12.2018 1.678.592 0,4909
31.12.2018 2.000.000 0,5277