ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΠΙΝΕΙΣ…ωρέ Λούκα;

by on 13 October 2015

Μεγαλεία και συνεντεύξεις, Πάσχο μου, της φίλης μας Λούκας ΚΑΤΣΕΛΗ στην Handelsblatt.

Με τον εύγλωττο τίτλο Wir mussen Einlangen zuruckgewinnen (*) το άρθρο-συνέντευξη της Προέδρου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (αλλά και Προέδρου του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης) όπου μεταξύ άλλων, και για το θέμα των capital controls, ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει λόγο για άρση των ελέγχων ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Δηλαδή για το 2016,

Ωστόσο είναι η ίδια, η φίλη σου, Πάσχο μου η οποία πρόσφατα (στις 30 Σεπτεμβρίου) δήλωνε πως “..έ ω ς  το τ έ λ ο ς  του έ τ ο υ ς, το αργότερο έως τις α ρ χ έ ς  του 2016 θα έχουν αρθεί οι κεφαλαιακοί περιορισμοί” μιλώντας στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Τι έγινε, Πάσχο μου, και μέσα σε λίγες μέρες η κ. Κατσέλη υποχρεώνεται να κάνει χιλιόμετρα πίσω στο θέμα των capital controls. Η μήπως στην περίπτωση της (διορισμένης στην ΕΤΕ από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) το είπα-ξείπα, είναι πλέον σύνηθες. 

Στην ίδια συνέντευξη η και Πρόεδρος της ΕΕΤ εξέφρασε την π ρ ο σ ω π ι κ ή (?) της άποψη (**) ότι οι τράπεζες δεν θα χρειαστούν το σύνολο των 25 δις ευρώ, και πως οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών είναι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς.

Πως είπατε…;

(*) σε συνέντευξη του Gerd Hohler. zuruckgewinnen,

(**) είναι δυνατόν να εκφράζει π ρ ο σ ω π ι κ έ ς  απόψεις όταν μιλά ως Πρόεδρος της ΕΕΤ (και της ΕΤΕ) για τόσο σοβαρά ζητήματα, και μάλιστα σε γερμανικό ΜΜΕ, όπως η Handelsblatt.

Την βάψαμε…Πάσχο μου.