ΠΑΥΛΑΡΑ, ΠΗΡΕΣ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΧΣ ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ LOBBYSTAS ( !)? ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ 48 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ή ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ;;;

by on 11 Ιουλίου 2018

..To TXΣ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο.

Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της. 

Επίσης, βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα  διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας…

ΓΙΑΤΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 48 ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΟΥ ή ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ !

Be the first to comment!
 
Leave a reply »