ΠΑΤΡΙΩΤΗ, στο «φαγάνε» το μέρισμα…

by on 25 June 2014

Έτρεξαν να δώσουν τα χαρτιά. Στα 70 λεπτά. Το μέρισμα; Ας πρόσεχες. Έτσι η μαμά θα τσεπώσει και το μερισματάκι. Πατριώτη, στο «φαγάνε» το μέρισμα…

Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2014 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,007 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2013.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2014 για τη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Από την  Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2013.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα.