Πατέρα, γιατί διατηρείται η νευρικότητα στα παράγωγα ;

by on 31 May 2021
Παράγωγα: Διατηρείται η νευρικότητα

Δεν άλλαξε η συνεδρίαση της Παρασκευής την τεχνική εικόνα του FTSE25 με την αγοραία συναίνεση να θεωρεί το καθοδικό “χάσμα” των 2240 μονάδων, σαν τον σημαντικότερο στόχο των “buyers” στον δείκτη των παραγώγων FTSE25. Ωστόσο το επίπεδο αντίστασης στις 2148 που ίσχυε για όλες τις συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας, έγινε αυτό στο οποίο έκλεισε ο δείκτης των παραγώγων την Παρασκευή. Δεν υπήρξε όμως από αυτή την εξέλιξη ορατή βελτίωση των προσδοκιών των traders. Ακολουθούν οι 2185, 2200, 2216 και 2230 μονάδες. Σε περίπτωση επανόδου των ρευστοποιήσεων, οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2085 μονάδες, ακολουθούν οι 2077, 2070 και η ισχυροποιημένη ζώνη στήριξης στις 1974 – 1956 μονάδες.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 5,73 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 9,55 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 2144,23 μονάδες. Το ανώτερο, οι 2161,28 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:43. Το κλείσιμο στις 2148,05 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,45% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 11,127 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 572 συμβόλαια με ανώτερο τις 2159,00 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2137,00 με τελευταίες πράξεις στις 2149,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2143,25 με 5683 από 5597 τα ανοικτά συμβόλαια. Επίσης διακινήθηκαν 36 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2115,00, χαμηλό στις 2079,25 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2126,50 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2112,25 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια που σχηματίστηκαν ήταν 294 από 280.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον μεγάλωσε. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ανήλθε στα 80 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 131 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2000 τις 2100 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε όγκος 60 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες.

Οι τραπεζικές μετοχές στην υποκείμενη αγορά

Επηρέασαν καθοριστικά και ανοδικά τελικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+0,77%), αφού έκλεισαν ως ακολούθως:

• ΑΛΦΑ (+0,84%) με όγκο 8,409 από 25,313 εκατ. τεμάχια, οδηγήθηκε σε κλείσιμο στο 1,0775 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,10 και κατώτερο τα 1,07 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1, 0685 ευρώ.
• ΕΤΕ (+1,97%) με όγκο 1,672 από 3,364 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 2,48 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 2,491 και κατώτερο τα 2,44 με προηγούμενο κλείσιμο στα 2,432 ευρώ.
• ΕΥΡΩΒ (-0,13%) με όγκο 11,630 από 192,510 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 0,770 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 0,796 και κατώτερο τα 0,7618 με προηγούμενο κλείσιμο στα 0,771 ευρώ.
• ΠΕΙΡ (+0,74%) με όγκο 2,125 από 8,464 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 1,501 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,534 και κατώτερο τα 1,499 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1,49 ευρώ.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές υποχώρησαν συνολικά και το ίδιο αντίστοιχα συνέβη στα ΣΜΕ των τραπεζών που, εκτός αυτών της ΠΕΙΡ, υποδιπλασιάστηκαν τουλάχιστον. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

• της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 15349 από 15541 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου ενώ έκλεισαν στα 1,51 ευρώ από 1,49 την προηγούμενη συνεδρίαση και μεταβολή+1,34% με ανώτερο στα 1,53 ευρώ και χαμηλό στα 1,50. Επίσης άλλαξαν χέρια 850 από 100 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• της ΑΛΦΑ με 5729 από 13039 ΣΜΕ όγκο την προηγούμενη που έκλεισε στα 1,05 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 1,06 και μεταβολή -0,00% με ανώτερο στα 1,08 ευρώ και χαμηλό στα 1,04. Επίσης άλλαξαν χέρια 153 από 1005 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• της ΕΥΡΩΒ με 5508 από 21294 για την τρέχουσα σειρά που έκλεισε στα 0,767 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 0,781 και μεταβολή -1,41% με ανώτερο στα 0,795 ευρώ και χαμηλό στα 0,763. Επίσης άλλαξαν χέρια 3 από 2 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• της ΕΤΕ με 3088 από 6338 που έκλεισε στα 2,48 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 2,45 και μεταβολή +1,22% με ανώτερο στα 2,49 ευρώ και χαμηλό στα 2,45. Επίσης άλλαξαν χέρια 50 από 216 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου

της ΔΕΗ ήταν 1816 από 1060 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 507 ΣΜΕ για την σειρά Ιουνίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε και αφορούσε στα 42.000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, στα 20.000 για ΔΕΗ, στα 8000 συμβόλαια για ΟΤΕ και στα 359 για ΑΡΑΙΓ.

ot.gr