ΠΑΡΕ ΤΟ SCANIA (ΚΑΙ ΤΟ VOLVO ΚΑΙ ΤΟ MERCEDE…) ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΣΤΟ…. ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ !

by on 20 July 2016

Αν και η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών κάλυψε τις τρέχουσες εποπτικές απαιτήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις των παραγόντων της αγοράς, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, δεν είναι αρκετή για να επανεκκινήσει την δανειοδότηση της οικονομίας, συμπεραίνει στο 43ο Οικονομικό Δελτίο της η Τράπεζα της Ελλάδος….

Αν και η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την χρηματοδότηση της οικονομίας, απαραίτητη είναι επίσης η αντιμετώπιση ορισμένων βασικών πηγών αβεβαιότητας που αποτελούν δυνητικά ανασχετικό παράγοντα για τη σταθεροποίηση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση.

Τέτοιες είναι το ενδεχόμενο μεταβολών στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, ο κίνδυνος αναποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάγκη περαιτέρω αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

 

Πρώτο Θέμα