Ο ΨΥΧΑΡΗΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΤΟ ΡΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΛ …

by on 3 August 2012

Ο ΔΟΛ ανακοίνωσε  ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Millennium Bank στις 2.8.2012 μηδενίστηκε.


Η Millenium είχε αποκτήσει τα δικαιώματα ψήφου μετά από ενεχυρίαση ποσοστού 13,57% της ΔΟΛ  της Benbay Limited, συμφερόντων του ομίλου Ρέστη, με τη μεταβίβαση 1.408.056 δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της εταιρίας.


Το υπόλοιπο περίπου 5% που κατείχε ο Ρέστης από την συνολική συμμετοχή του στο ΔΟΛ, παραμένει άγνωστο αν το κατέχει ακόμα ή αν το έχει ρευστοποιήσει…